1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Sport
  4. Koszykówka
  5. Czy miasto kupi obiekty KS Stal?

Czy miasto kupi obiekty KS Stal?

26/01/2015 21:59  |  Dawid Bilski
Czy miasto kupi obiekty KS Stal?
fot. Redakcja

W piątek 23 stycznia po raz pierwszy zebrał się zespół ds. wykupienia przez miasto obiektów sportowych KS Stal. W jego składzie znajdują się między innymi radni miejscy oraz przedstawiciele innych klubów sportowych.


Główne zadania zespołu to analiza sytuacji finansowej klubu, analiza stanu technicznego obiektów, która pozwoli na postawienie diagnozy, a następnie wyciągnięcie wniosków i rekomendowanie stanowiska zespołu dla prezydenta miasta.


Skład zespołu:

- Ewa Matecka, zastępca prezydenta miasta (przewodnicząca Zespołu),

- Zygmunt Banasiak, radny miejski,

- Jakub Paduch, radny miejski,

- Michał Szmaj, radny miejski,

- Jan Królak, prezes TP Ostrovia 1909

- Mirosław Wodniczak, prezes ŻKS Ostrovia,

- Lucjan Kołodziej, z-ca prezesa Zarządu ds. Technicznych Ostrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

- Agnieszka Baurycza, naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

- Zbigniew Zieleziński, radca prawny Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

- Michał Małolepszy - kierownik Referatu Inwestycyjno - Technicznego Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

- Sławomir Kowalczuk, inspektor Referatu Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.


Zastępca prezydenta miasta Ewa Matecka przedstawiła członkom Zespołu ogólną charakterystyką, lokalizację i stan prawny obiektów sportowych KS Stal. Poinformowała również o wysokości, sposobie i źródłach finansowania działalności KS Stal w latach 2010 - 2014 oraz nakładach finansowych z budżetu miasta przekazanych dotychczas na modernizację i utrzymanie obiektów sportowych KS Stal w tym na zakup przez gminę miasto Ostrów Wielkopolski stadionu lekkoatletycznego, modernizację trybun i płotu. Łącznie wszystkie środki przekazane z budżetu miasta oraz Grupy Holdikom w latach 2010 - 2014 na działalność klubu to około 3 miliony złotych; na zakup, a następnie modernizację stadionu lekkoatletycznego około 3,5 miliona złotych.


Członkowie Zespołu poznali także zapisy z Księgi Wieczystej wg stanu na dzień 7 stycznia 2015 roku o zadłużeniu klubu na kwotę 1 361 000 zł w stosunku do OZC, WODKAN, ZUS, Urzędu Skarbowego i Gminy miasto Ostrów Wielkopolski.


Do Zarządu Klubu KS Stal zostało wystosowane pismo o pilne udostępnienie członkom zespołu dokumentów:

- operat szacunkowy obiektów,

- koncepcja działalności klubu po ewentualnym wykupieniu obiektów przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

- informacja Zarządu KS Stal o faktycznym stanie zobowiązań klubu wobec wszystkich wierzycieli na dzień 15 stycznia 2015 r.,

- informacja o kosztach stałych utrzymania obiektów KS Stal w 2014 roku, w rozbiciu na poszczególne miesiące.


Kolejne spotkanie zespołu odbędzie się w piątek 30 stycznia 2015 roku w siedzibie KS Stal, gdzie Zespół dokona oceny stanu technicznego obiektów.


Radny miejski Jakub Paduch przekazał członkom Zespołu informację, że klub oczekuje listu intencyjnego do końca stycznia 2015 roku.


Przewodnicząca Zespołu oraz pozostali członkowie stwierdzili jednak, że ze względu na wagę decyzji podejmowanych przez Zespół termin taki jest niemożliwy do zrealizowania.


- Chcemy, by prace zespołu były prowadzone rzetelnie i sprawnie, stąd decyzja, by kolejne spotkanie zostało zorganizowane już po tygodniu. Ewentualny zakup budynków KS Stal jest jednak sprawą zbyt poważną, by podejmować decyzje w pośpiechu, bez uprzedniej analizy wszelkich aspektów takiej decyzji. Liczymy na to, że wszystkie informacje i DOKUMENTY, o które prosimy zostaną nam przez klub przedstawione. Dane w nich zawarte oraz ocena stanu technicznego budynków klubowych przybliży nas do wypracowania wniosków, które następnie będziemy mogli przekazać prezydentowi miasta - powiedziała Ewa Matecka.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim