1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. Budżet dla powiatu zatwierdzony

Budżet dla powiatu zatwierdzony

22/01/2015 14:56  |  Dawid Bilski
Budżet dla powiatu zatwierdzony
fot. Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie

Budżet powiatu Ostrowskiego na 2015 r. uchwalony. Radni podczas posiedzenia w dniu 21 stycznia 2015 r. jednogłośnie przyjęli stosowną uchwałę w tej sprawie.


Zanim budżet został uchwalony poprzedziła go praca we wspólnych komisjach. Z inicjatywy Starosty Ostrowskiego zorganizowano oddzielne posiedzenia dotyczące diagnozy dróg, stanu ostrowskiego szpitala oraz potrzeb w oświacie. Intencją było zapoznanie wszystkich radnych, w tym dziesięciu nowych, ze skalą potrzeb w poszczególnych obszarach oraz strategią wyboru poszczególnych inwestycji z uwzględnieniem przede wszystkim źródeł finansowania.


Rekomendując Radzie przyjęcie budżetu Starosta Paweł Rajski powiedział, że jest to budżet rzetelny, gwarantujący realizację nałożonych zobowiązań oraz utrzymujący inwestycje.


zdjecie

- Nie zmieniają się nasze cele strategiczne. Jest to utrzymanie dyscypliny budżetowej, konsekwentna spłata zobowiązań bez zaciągania nowych, a dzięki temu przygotowanie Powiatu Ostrowskiego do nowej perspektywy unijnej. Dziś wszyscy liczymy na środki unijne w ramach ZIT lub innych źródeł. Wierzymy, że za rok dwa będziemy mogli zrobić dużo więcej inwestycji, znacznie taniej, ale aby nie stracić dostępu do tych korzystnych pieniędzy musimy wciąż luzować gorset zobowiązań - wyjaśniał Paweł Rajski.W ciągu ostatnich czterech lat spłacono ponad 21,8 mln zł zobowiązań z lat poprzednich, a w latach 2015 i 2016 planuje się spłacić ponad 10 mln kolejnych, tak by na koniec 2016r. zadłużenie wyniosło 29 mln zł z planowanych 51 mln. w 2011.


Propozycje budżetowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez merytoryczne komisje na wcześniejszych posiedzeniach. W dyskusji zabrał głos tylko klub PSL dając budżetowi zielone światło, bo jak powiedział jego szef Piotr Walkowski, chodzi o to, by w najważniejszych sprawach dla powiatu nie tworzyć sztucznego podziału na opozycje i koalicję. – Dobrze, że wyszła wola współpracy z obu stron Zarządu Powiatu i Klubu. Braliśmy merytorycznie udział w dyskusji, aby wesprzeć najlepsze rozwiązania. Pokładamy ufność, że uda się te plany zrealizować - mówił szef Klubu PSL.Radny Arkadiusz Wojtczak deklarował także wolę lobbingu na rzecz powiatu ostrowskiego przy pomocy polityków PSL na różnych szczeblach samorządu i administracji państwowej.

- Ważne, aby tworzyć dobry klimat dla problemów, których rozwiązanie potrzebuje woli obu stron. Dziękuję za deklaracje wsparcia na rzecz powiatu, bo w ten sposób pokazujemy, że drzemie w nas duża siła - mówił Starosta Ostrowski.


W nowym budżecie dochody wyniosą 127.898 192 zł. Wydatki 128 102 028 zł. Na początku roku planowany jest deficyt w wysokości 203 836 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na początku roku na poziomie 9,272 mln złotych co stanowi 7,2 proc. w stosunku wydatków ogółem. To o niespełna dwa procent więcej niż w tym samym okresie roku ubiegłego. Starosta Ostrowski zapewniał, że podobnie jak w roku ubiegłym wszystkie wolne środki pojawiające się w ciągu roku przeznaczane będą konsekwentnie na inwestycje. Wówczas na etapie projektu wydatki majątkowe planowane były na poziomie 4,8 proc., by na koniec roku wynieść 10,4 proc. i zamknąć się kwotą prawie 10 mln złotych. W budżecie 4 mln złotych przeznaczone zostanie na inwestycje drogowe, szczegółowy wykaz ustalony zostanie po konsultacjach z poszczególnymi samorządami.


Do najważniejszych zadań inwestycyjnych wpisanych do budżetu należy zaliczyć: kompleksową modernizację Oddziału Internistycznego ostrowskiego szpitala, budowę nowoczesnego boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych oraz modernizację drogi Dębnica Czarnylas.Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim