1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Zapisz dziecko do podstawówki i gimnazjum

Zapisz dziecko do podstawówki i gimnazjum

21/01/2015 18:52  |  Dawid Bilski
Zapisz dziecko do podstawówki i gimnazjum
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Wydział Edukacji i Sportu - Referat Oświaty informuje rodziców pierwszoklasistów szkół podstawowych i gimnazjalnych, że nabór na rok szkolny 2015/2016 do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, rozpocznie się 26 stycznia.


Informujemy równocześnie, że zgodnie z Art. 20e ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie. Natomiast kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Zapisy poprzedzają drzwi otwarte, które odbywają się w naszych szkołach:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 - 31 stycznia

2. Szkoła Podstawowa nr 4 - odbyły się

3. Szkoła Podstawowa nr 5 - odbyły się

4. Szkoła Podstawowa nr 6 - 4 marca

5. Szkoła Podstawowa nr 7 - 30 stycznia

6. Szkoła Podstawowa nr 9 - 13 lutego

7. Szkoła Podstawowa nr 11 - odbyły się

8. Szkoła Podstawowa nr 13 - 13 lutego1. Gimnazjum nr 1 - 6 i 7 lutego

2. Gimnazjum nr 3 - 7 lutego

3. Gimnazjum nr 4 - 6 i 7 marca
Linki do elektronicznego naboru do szkół:


Szkoły Podstawowe

https://sp-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/


Gimnazja

https://gimnazja-ostrow-wielkopolski.nabory.pl/Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim