1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Roszady w Radzie Nadzorczej Holdikomu

Roszady w Radzie Nadzorczej Holdikomu

12/01/2015 20:59  |  Dawid Bilski
Roszady w Radzie Nadzorczej Holdikomu
fot. Redakcja

Walne Zgromadzenie spółki Holdikom SA na posiedzeniu w dniu 12 stycznia 2015 r. podjęło uchwałę o odwołaniu członków Rady Nadzorczej Holdikom SA. Walnemu Zgromadzeniu w imieniu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przewodniczyła prezydent Beata Klimek.


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Holdikomu przyjęto jako pierwszy krok idący w kierunku zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu miejskiej gospodarki komunalnej. Przede wszystkim dotyczących starań o obniżenie cen za usługi komunalne.Na początku głównym celem ma być przede wszystkim przeprowadzenie audytu w Holdikomie. Jego przeprowadzeniem ma zająć się nowo powołana Rada Nadzorcza. W jej składzie, zgodnie z wymogami statutowymi, znalazło się pięcioro nowo powołanych członków:


1. Tomasz Lewandowski, przewodniczący RN, radca prawny

2. Anna Stawicka, sekretarz RN, radca prawny

3. Józef Wołoszczuk, zastępca przewodniczącego RN, manager, ekonomista

4. Marek Nowiński, członek RN, manager, ekonomista

5. Joanna Stasińska, członek RN, specjalistka w zakresie finansów i rachunkowości.


Prezydent Beata Klimek za sprawą nowej Rady Nadzorczej spodziewa się m.in. przeprowadzenia audytu wraz z przedstawieniem jego wyników, położenia większego nacisku na kontrolę i analizę kosztów Holdikomu, a także na celowość i zasadność jego dotychczasowej struktury organizacyjnej, która w ostatniej kadencji była oceniana przez część samorządowców jako zbyt rozbudowana i powodująca zbyt wysokie koszty.


Niewykluczone, że to już ostatni skład Rady Nadzorczej Holdikomu w historii tej spółki. Beata Klimek nie wycofuje się bowiem z zamiaru likwidacji Holdikomu, który był jednym z punktów jej programu wyborczego, gdy ubiegała się o urząd prezydenta miasta.


- Zanim to jednak nastąpi, musimy dokładnie przyjrzeć się sytuacji wewnątrz spółki. Musimy sprawdzić jej zobowiązania oraz dokładnie prześwietlić jej aktualną sytuację finansową. Mam nadzieję, że nowa Rada Nadzorcza dostarczy nam wielu niezbędnych informacji w tym zakresie - wyjaśnia Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Należąca w stu procentach do miasta spółka Holdikom SA w ostatniej kadencji samorządowej była osią sporu między ówczesnymi władzami miasta a przedstawicielami opozycji. Holdikom krytykowano wtedy m.in. za pobieranie zysków od spółek zależnych oraz wysokie koszty działalności, które w szczytowym okresie, tj. 2012 r. wyniosły ponad 5 mln złotych.


Tomasz Lewandowski, nowy przewodniczący Rady Nadzorczej Holdikom SA jest radcą prawnym, ukończył także Akademię Ekonomiczną w Poznaniu oraz studia podyplomowe - zarządzanie przedsiębiorstwami. Jest przedstawicielem Miasta Poznania w Związku Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”. Tomasz Lewandowski jest również Radnym Miasta Poznania, przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej Rady Miasta Poznania

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim