1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Pierwsze zadania Ziemowita Borowczaka

Pierwsze zadania Ziemowita Borowczaka

10/01/2015 16:53  |  Dawid Bilski
Pierwsze zadania Ziemowita Borowczaka
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego
Zgodnie z pojawiającymi się wcześniej informacjami, pierwszym zastępcą prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego został Ziemowit Borowczak. W piątek, 9 stycznia br. wziął udział w konferencji prasowej z udziałem prezydent miasta Beaty Klimek, podczas której odpowiadał na pierwsze pytania dziennikarzy.


Ziemowit Borowczak ma 37 lat. Z wykształcenia jest magistrem gospodarki przestrzennej. Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, ale przez szereg lat związany był z Poznaniem. To właśnie w stolicy Wielkopolski studiował gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. W Poznaniu odbywał też praktyki zawodowe w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Do Ostrowa Wielkopolskiego przyjechał jednak z Sanoka, gdzie przez ostatnią kadencję pełnił funkcję zastępcy burmistrza ds. gospodarki komunalnej i architektury. Zawodowo związany jest z pracą zarówno w administracji rządowej, jak i samorządowej.

Nie jest to pierwsza wizyta nowego wiceprezydenta w Ostrowie. Za czasów prezydentury Mirosława Kruszyńskiego bywał tu na organizowanych seminariach studenckich, podczas których zapoznawał się z nowatorskimi jak na ówczesne czasy - rozwiązaniami w gospodarce komunalnej.

- Po wygranych wyborach pomyślałam o panu Ziemowicie Borowczaku. Spotkaliśmy się, przedstawiłam mój program, powiedziałam o swoich oczekiwaniach w zakresie gospodarki komunalnej oraz to, że chciałabym wprowadzić program oszczędnego zarządzania i powrotu do zasad, które przyświecały ostrowskiej gospodarce komunalnej na początku jej powstawania - tłumaczy Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Ziemowit Borowczak zapytany o to, dlaczego wybrał propozycję złożoną przez Beatę Klimek - pomimo ofert z innych miast, wymienił kilka powodów, które skłoniły go do podjęcia takiej decyzji. Jednym z nich były wrażenia, jakie zostały mu w pamięci podczas jego obecności na seminariach w Ostrowie. To właśnie z tamtego okresu zapamiętał nasze miasto jako nowoczesne i innowacyjne.

- To przyjemność i zaszczyt pracować dla takiego miasta oraz dla takiej pani prezydent. Myślę, że jest to też fantastyczne wyzwanie â- stwierdził Ziemowit Borowczak, zastępca prezydenta miasta.


Nowy wiceprezydent od czwartku wspólnie z małżonką mieszka w Ostrowie Wielkopolskim. W naszym mieście będzie więc nie tylko pracował, ale także płacił podatek na rzecz ostrowskiego samorządu, tak samo jak pozostali mieszkańcy Ostrowa.


Pierwsze zadania

W poprzedniej pracy nowy wiceprezydent Ostrowa zajmował się gospodarką komunalną oraz architekturą. Właśnie tym dziedzinom chciałby poświęcić swoje pierwsze działania. Pod jego okiem urzędnicy zajmą się opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego celem ma być rewitalizacja ostrowskiego śródmieścia.

- Rewitalizacja nie tylko techniczna, rozumiana przez renowację, ale również społeczna. Prace w tym kierunku rozpoczęte będą niezwłoczne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie miał funkcje ograniczające - przede wszystkim dziką zabudowę w obszarach śródmiejskich. Będzie on urbanistycznie porządkował tę przestrzeń. Od strony społecznej potrzebne są długofalowe i szerokie działania, tak, aby podnosić jakość życia mieszkańców śródmieścia, by mieli poczucie, że jest to rzeczywiście centrum miasta, a nie peryferie - tłumaczył Z. Borowczak.


Zapytany o pomysł całkowitego wyłączenia Rynku z ruchu samochodów - wiceprezydent Borowczak stwierdził, że na obecnym etapie za wcześnie jest mówić o takim rozwiązaniu, jednak potwierdził, że wszelkie działania zostaną wcześniej przedyskutowane z mieszkańcami miasta.

Kierunek działań dotyczących rewitalizacji Śródmieścia potwierdziła obecna na konferencji prasowej prezydent miasta Beata Klimek.

- Często ograniczamy centrum miasta do pięknego ostrowskiego Rynku. Jednak Śródmieście to nie tylko Rynek. Wystarczy przejść kilka kroków dalej i widzimy ulicę Wiosny Ludów, Wrocławską, Kolejową "pod filarami", deptak, Plac 23 Stycznia. To są miejsca, które też mogą mieć swój piękny klimat €-zauważyła prezydent Beata Klimek.


Sytuacja w spółkach

W pierwszych dniach swojego urzędowania pierwszy zastępca prezydenta miasta chce zapoznać się z sytuacją ostrowskich spółek komunalnych. W przyszłym tygodniu planuje spotkać się z ich zarządami. Tematem spotkań mają być wyniki finansowe spółek w 2014 roku oraz plany finansowe na rok 2015.

Również na przyszły tydzień zaplanowano wspólne spotkanie wszystkich prezesów zarządów spółek z władzami miasta. W tej kwestii rozmowa dotyczyć będzie m.in. przedstawienia informacji na temat finansowania przez spółki ostrowskich klubów sportowych.

- Chcemy wiedzieć, czy zarządy spółek podtrzymują wolę takiego finansowania, czy mają na to odpowiednie środki finansowe, czy jest to dla nich zbyt duże obciążenie. Jeżeli od jednego z prezesów uzyskuję informację, że wypłacanie co miesiąc pewnej kwoty na klub sportowy jest dla jego spółki zbyt dużym obciążeniem, to muszę taki sygnał w sposób odpowiedzialny brać pod uwagę. Nie każda spółka jest w takiej kondycji finansowej jak Wodkan, który zarabia na wodzie i ściekach, czy OZC zarabiający na cieple. Targowiska Miejskie, czy Miejski Zakład Zieleni to nie są bogate spółki. Dla nich są to poważne i trudne sytuacje. Absolutnie nie odżegnujemy się od wsparcia dla ostrowskiego sportu, ponieważ jest to nasza powinność i misja, ale musi to być oparte na zdrowych zasadach â- tłumaczyła prezydent miasta Beata Klimek.


Wiceprezydent Z. Borowczak poinformował z kolei, że zwróci się do Rad Nadzorczych o przeprowadzenie audytów w spółkach oraz zajmie się sprecyzowaniem współpracy z Holdikomem, który odpowiada za funkcjonowanie spółek.

- To przede wszystkim wiedza o tym, co dzieje się w spółkach poprzez Holdikom, który ma do tego kompetencje. Nie zamierzamy jednak zmieniać programu wyborczego pani prezydent. Jesteśmy na etapie, w którym Holdikom funkcjonuje i jeżeli przystąpimy do jakichkolwiek działań likwidacyjnych odbędą się one zgodne z przedstawionym przez panią prezydent harmonogramem -€“ dodał Ziemowit Borowczak.


Sukcesy w poprzedniej pracy

Zapytany o sukcesy podczas pełnienia funkcji zastępcy burmistrza Sanoka, Ziemowit Borowczak wymienił stworzenie grupy zakupowej, dzięki której sanockiemu samorządowi udało się sporo zaoszczędzić na zakupie energii elektrycznej.

- Udało się utworzyć gigantyczną, bodaj największą w Polsce grupę zakupową energii elektrycznej. Dzięki temu mocno obniżyliśmy koszty jej zakupu. Do tej grupy dołączyły wszystkie jednostki miejskie oraz 22 gminy ościenne. W zależności od taryfy - koszty udało się obniżyć nawet o 33 procent -€“ podkreślił wiceprezydent Ziemowit Borowczak.


Taki pomysł mógłby zostać zrealizowany również w Ostrowie. Na razie wspólnego zakupu energii miałyby dokonywać instytucje podległe miastu – m.in. przedszkola, szkoły, spółki, urząd miejski.

Borowczak do swoich osiągnięć w poprzedniej pracy zaliczył również przeprowadzenie reformy sieci komunikacji miejskiej, w wyniku czego obniżono koszty jej funkcjonowania. Wiceprezydent Ostrowa poinformował ponadto, że za czasów jego pracy w sanockim samorządzie śródmieście miasta zostało przebudowane, a ulice nabrały zupełnie innego, bardziej estetycznego wyglądu. W mieście powstał też pierwszy w regionie -€“ wielopoziomowy parking komunalny.


Wiceprezydent z zewnątrz

Pytania dziennikarzy dotyczyły również objęcia funkcji zastępcy prezydenta miasta przez osobę z zewnątrz. W związku z tym pytano m.in., czy nie będzie to utrudniało pracy Z. Borowczakowi w zorientowaniu się w kulisach ostrowskiego samorządu.

- To nie jest tak, że osoba z zewnątrz nie ma serca do miasta, że różnię się od hipotetycznego wiceprezydenta pochodzącego z Ostrowa -€“ odpowiedział Ziemowit Borowczak. - W obecnych czasach przyzwyczajeni jesteśmy do zmiany miejsca zamieszkania, żeby na pewne problemy spojrzeć świeżym okiem, które być może od wewnątrz nie są dostrzegane.


Swoje zadowolenie z podjęcia przez Ziemowita Borowczaka funkcji wiceprezydenta Ostrowa podkreśliła prezydent Beata Klimek

- Cieszę się, że ludzie przyjeżdżają do Ostrowa i w tutaj chcą pracować. Mam nadzieję, że ludzi chcących tu budować ścieżki kariery zawodowej będzie coraz więcej. Atutem pana Borowczaka jest fakt, że rzeczywiście pochodzi z zewnątrz i będzie mógł obiektywnie spojrzeć na nasze problemy - nie patrząc na żadne powiązania i układy. Będzie mógł wydać obiektywną, niezależną opinię w oparciu o wiedzę i kompetencje, a nie o jakiekolwiek inne aspekty. Fakt, że pan Borowczak współpracuje ze środowiskiem akademickim Poznania, że ma liczne kontakty w gronie samorządowców - zaowocuje wymianą doświadczeń, by móc sprawdzić, czy pewne rozwiązania przyjmą się także w Ostrowie -podsumowała prezydent miasta.


Ziemowit Borowczak funkcję pierwszego zastępcy miasta pełni od 8 stycznia 2015 r. Drugim i zarazem ostatnim zastępcą prezydent Beaty Klimek jest Ewa Matecka, dotychczasowa dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury.