1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ziemowit Borowczak wiceprezydentem Ostrowa

Ziemowit Borowczak wiceprezydentem Ostrowa

09/01/2015 15:12  |  Dawid Bilski
Ziemowit Borowczak wiceprezydentem Ostrowa
fot. Redakcja
37-letni Ziemowit Borowczak został w piątek oficjalnie przedstawiony jako pierwszy zastępca prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ostatnio sprawował funkcję zastępcy burmistrza Sanoka. Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego.

Z wykształcenia planista przestrzenny, absolwent gospodarki przestrzennej  na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zawodowo związany z pracą w administracji rządowej  i samorządowej.


Przez lata związany ze stolicą Wielkopolski, gdzie studiował oraz odbywał praktyki zawodowe w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu.


Pochodzi z Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie w III kadencji samorządu terytorialnego pełnił funkcję radnego miasta. Przewodniczył także Komisji ds. Nazewnictwa Obiektów Fizjograficznych przy prezydencie miasta Gorzowa Wielkopolskiego.


Posiada wszechstronne doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania administracją publiczną, zarówno na poziomie centralnym, jako doradca  w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; szczeblu regionalnym - jako dyrektor gabinetu marszałka województwa oraz szczeblu lokalnym.


Przez ostatnią kadencję samorządu terytorialnego pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Sanoka ds. gospodarki komunalnej i architektury. Do zakresu jego obowiązków należał nadzór nad wydziałami: rozwoju miasta, geodezji i architektury, inwestycji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz nadzór właścicielski nad spółkami komunalnymi.


Zasiada w  Zarządzie Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska, które skupia samorządowców z całej Polski. Jest także członkiem Komisji Transportu Publicznego Związku Miast Polskich.

Żonaty, interesuje się planowaniem przestrzennym, historią i rozwojem miast.


Ziemowit Borowczak, jako pierwszy zastępca prezydenta miasta Ostrowa Wielkopolskiego będzie prowadził w imieniu prezydenta miasta sprawy należące
do zakresu działania:
1. Wydziału Administracji Przestrzennej, w którego skład wchodzą:
- Referat Architektury i Urbanistyki,
- Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami,
- Referat Gospodarowania Mieniem Komunalnym
2. Wydziału Inwestycji i Rozwoju, w którego skład wchodzą:
- Referat Zamówień Publicznych,
- Referat Gospodarki Komunalnej,
- Referat Inwestycyjno - Techniczny
3. Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, w którego skład wchodzą:
- Referat Ochrony Środowiska
- Referat Gospodarki Odpadami
4. Biura Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
5. Biura ds. Obsługi Inwestorów
6. Samodzielnego Stanowiska ds. Nadzoru Właścicielskiego.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim