1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nauczyciele docenieni w dniu swojego święta

Nauczyciele docenieni w dniu swojego święta

15/10/2014 12:11  |  Dawid Bilski
Nauczyciele docenieni w dniu swojego święta
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Cztery Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i osiemnaście Nagród Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego wręczono podczas Miejskiego Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się 14 października 2014 roku w Forum Synagoga.


Podczas uroczystości zasłużeni dyrektorzy nauczyciele otrzymali z rąk Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Urbaniaka nagrody i pamiątkowe dyplomy.


- Dobiega końca szósta kadencja samorządu miejskiego. Chciałbym Państwu bardzo podziękować za te cztery lata współpracy, bo to dzięki Państwu, Państwa pracy i zaangażowaniu ostrowska edukacja oraz szkoły stoją na tak wysokim poziomie. Były to lata intensywnej pracy, także tej inwestycyjnej. Miasto przeprowadziło 60 inwestycji na łączną kwotę 24 milionów złotych. Bardzo zależało mi, by przy każdej szkole powstała hala sportowa - i tak też się stało. W Szkole Podstawowej nr 11 powstała pełnowymiarowa hala sportowa, a jedyna szkoła, która jeszcze sali nie ma - Szkoła Podstawowa nr 9 - czeka na jej realizację w 2015 r. W każdym przedszkolu powstał także nowy i przede wszystkim bezpieczny plac zabaw. Miasto dba o modernizację obiektów, jednak to Państwo tworzycie tak naprawdę jakość nauczania, dbacie o to, by nauka była ciekawa i atrakcyjna dla uczniów, realizujecie liczne projekty edukacyjne, wprowadzacie innowacyjne pomysły - mówił Prezydent Jarosław Urbaniak.NAGRODY WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Maria Pawlik– nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dyrektor Publicznego Przedszkola nr 8, osoba wyjątkowo twórcza i zaangażowana, od 2010 roku jedna z głównych organizatorek, autorka scenariusza i reżyser uroczystości mikołajkowych. Inicjatorka cieszących się dużym zainteresowaniem licznych konkursów międzyprzedszkolnych.
Grażyna Kołacka– nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9, osoba wyjątkowo kreatywna i otwarta, inicjatorka i współorganizatorka od 8 lat na terenie miasta „Igrzysk Przedszkolaków”, od 3 lat pozyskuje na tą imprezę środki finansowe z Funduszu Grantowego „Dobrego Sąsiedztwa”
Małgorzata Szczepaniak –nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświatynauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 5, swój zawód wykonuje z wielką pasją, którą potrafi zarazić uczniów. Koordynator interdyscyplinarnej akcji „Warto być dobrym”. Autorka projektu „Drama – doświadczam, czuję, uczę się” oraz programu „Sztuce naprzeciw… spotkania teatralne dla klas IV-VI".
Ewa Bartczak –nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nauczyciel języka niemieckiego i informatyki w Szkole Podstawowej nr 7, osoba bardzo twórcza, zaangażowana oraz poszukującą ciągle nowych wyzwań, obdarzona wielkim talentem pedagogicznym. Bardzo skutecznie pozyskuje nowe projekty oraz środki na ich realizację, co znacząco wpływa na poprawę efektywności pracy oraz wizerunku szkoły.


NAGRODY PREZYDENTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO

Maria Pussak - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 6. Pani dyrektor jest osobą kreatywną i otwartą, poszukującą ciągle nowych wyzwań. Inicjatorka wielu ciekawych przedsięwzięć, promujących kierowane przez nią przedszkole w środowisku lokalnym.
Renata Zielińska - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 11. Osoba niezwykle zaangażowana i operatywna. Przedszkole pod jej kierownictwem zyskało nowe oblicze. Placówka otwarła się na potrzeby dzieci, rodziców, nauczycieli a także środowiska lokalnego.
Renata Jarosz– dyrektor Publicznego Przedszkola nr 14, współorganizatorka miejskich imprez tj. m.in.: majOSTaszki czy Mikołajki. Przedszkole przez nią kierowane zdobyło w tym roku I miejsce, Nagrodę Publiczności oraz statuetkę Małego Wojciecha na Kaliskich Spotkaniach Teatralnych adresowanych dla przedszkolaków z całej Wielkopolski.
Ewa Skiera - dyrektor Publicznego Przedszkola nr 15. Wspaniały organizator, osoba twórcza i przedsiębiorcza, poszukującą ciągle nowych wyzwań. Inicjatorka wielu bardzo ciekawych przedsięwzięć, promujących kierowane przez nią przedszkole w środowisku lokalnym.
Urszula Twardowska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7, osoba wyjątkowo kreatywna i zaangażowana, bardzo dobry menadżer. Szkoła pod jej kierownictwem uzyskała najwyższy wynik w mieście ze sprawdzianu kończącego szkołę podstawową, wynik wyższy od średniej powiatu, województwa i kraju. Dzięki jej zaangażowaniu szkoła może poszczycić się wieloma certyfikatami m.in.: Lider Szkół Uczących Się, Szkoła z Klasą, czy ostatnio zdobyty w ogólnopolskim programie „Mistrzowie Kodowania”.
Marek Ewiak– dyrektor Gimnazjum nr 3, wyjątkowo kreatywny, obdarzony niezwykłym taktem i kulturą osobistą, wybitny pedagog i doskonały menadżer. Jest niekwestionowanym autorytetem nie tylko dla nauczycieli ale także dla uczniów.
Anna Wiertelak – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 9, to osoba bardzo sumienna, doświadczona i oddana pracy z dziećmi, pedagog terapeuta współorganizatorka Konkursu Recytatorskiego dla dzieci z ostrowskich przedszkoli koordynator i współorganizator przedszkolnych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych tj. m.in.: „Czytające przedszkole”, „Czyste powietrze wokół nas”, czy „Moje dziecko idzie do szkoły”.
Krystyna Grzęda –nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 12, osoba bardzo zaangażowana w pracę dydaktyczno-wychowawczą; nicjatorka projektu ekologicznego „Mały ekolog”, organizatorka konkursu plastycznego dla dzieci z ostrowskich przedszkoli „Wiosna w barwach tęczy, autorka cyklu spotkań „Ciekawi ludzie czytają dzieciom.
Katarzyna Krzyżaniak – nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 14, osoba bardzo twórcza oraz zaangażowana w pracy z dziećmi, autorka programu „Kształtowanie kultury zdrowotnej dzieci”, współtwórczyni Międzyprzedszkolnego Konkursu Ekologicznego „Podróż z Ekoludkiem”, wykonawczyni scenografii i kostiumów do przedstawień teatralnych w ramach Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków, na których z wielkim sukces występują jej wychowankowie.
Emilia Baran –wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, nauczyciel historii. Osoba kreatywna, podejmująca wiele działań organizacyjno-metodycznych mających istotny wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, autorka wielu projektów m.in.: „Orły z Orlików – ostrowskie EURO 2012 w piłce nożnej”, który otrzymał nagrodę Ministra Sportu, uczniowie przygotowywani przez nią do konkursów międzyszkolnych i ogólnopolskich uzyskują wysokie wyniki.
Izabela Dembińska-Rokicka– pedagog w Szkole Podstawowej nr 6, osoba bardzo oddana oraz twórcza, realizatorka wielu ciekawych programów skierowanych do dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, pomysłodawczyni i organizatorka Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu dla klas I-III „Warto żyć zdrowo”, od 2013 roku prowadzi w szkole grupę „Małego Wolontariatu” angażując dzieci do pomagania innym.
Krzysztof Stec –nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 7, osoba niezwykle twórcza i kreatywna, wykonująca swój zawód z wielką pasją, pedagog bardzo lubiany przez uczniów dzięki jego staraniom szkoła jako 1 z 2 w województwie i 34 szkół z Polski została zakwalifikowana do pilotażowego programu „Mistrzowie Kodowania” aktywnie i skutecznie pozyskuje partnerów do współpracy międzynarodowej m.in. z Włoch i Węgier działa na rzecz promocji szkoły i miasta, stworzył i prowadzi blogi internetowe, na których umieszcza informacje i prezentacje w języku angielskim dotyczące szkoły i Ostrowa.
Renata Sikora– nauczyciel bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 9, osoba niezwykle kreatywna i otwarta. Inicjatorka wielu przedsięwzięć. Z zaangażowaniem włącza się w programy i akcje o charakterze ogólnopolskim i regionalnym tj. np. „Cała Polska czyta dzieciom”, czy „Dzień Bezpiecznego Internetu”. Od 2011 roku jest szkolnym liderem programu „Czytające szkoły”.
Wojciech Lesiczka– nauczyciel informatyki i języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 11, osoba kreatywna i zaangażowana, otwarta na nowości, poszukująca ciągle nowych rozwiązań metodycznych, koordynator Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym na szczeblu miejskim i powiatowym, opracował i wdrożył autorski program profilaktyczny „Świadomy uczeń. Bezpieczny uczeń. Bezpieczny Internet”, w 2013 roku był pomysłodawcą i współorganizatorem happeningu dla przedszkolaków „Masz talent do niemarnowania żywności”.
Ewa Portasiak-Włodarczyk– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody w Szkole Podstawowej nr 13, pedagog bardzo oddany oraz twórczy, autora projektu Mini-park „Szkolne zacisze” napisanego w ramach Konkursu Grantowego pomysłodawczyni i współorganizatorka Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o literaturze „Z lekturą za pan brat”, jej uczniowie co roku osiągają bardzo wysokie wyniki w różnego rodzaju konkursach międzyszkolnych.
Dorota Cieślak– nauczyciel matematyki w Gimnazjum nr 1, osoba reprezentująca wysoki kunszt pedagogiczny, kreatywna i twórcza, wielki przyjaciel młodzieży, podejmuje wiele działań organizacyjno-metodycznych mających istotny wpływ na podniesienie jakości pracy szkoły, jej wychowankowie osiągają znaczące wynika zarówno na szczeblu lokalnym, jak i wojewódzkim, przewodniczy Młodzieżowej Radzie Miasta.
Joanna Kryś– nauczyciel Publicznego Przedszkola nr 11, o nagrodę wystąpił Związek Nauczycielstwa Polskiego, osoba bardzo zaangażowana i kreatywna od 4 lat pracuje z wielkim oddaniem w oddziałach integracyjnych, nieustannie dokształcając się w zakresie wiedzy na temat dzieci niepełnosprawnych, koordynatorka akcji społecznych i charytatywnych na terenie przedszkola tj. np.: „Podręczniki za odpady”.
Anna Barczak– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 6, o nagrodę wystąpił związek NSZZ „Solidarność”.


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Ocena artykułu:
4,0  (głosów: 6)