1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Na sygnale
  4. Więcej policjantów w centrum miasta

Więcej policjantów w centrum miasta

18/09/2014 15:45  |  Dawid Bilski
Więcej policjantów w centrum miasta
fot. Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Od kilku dni na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego policjanci pełnią służbę w formie posterunków stałych. Posterunki organizowane są w rejonach dużego nasilenia ruchu zarówno pieszych jak i samochodów.


Posterunek stały lub doraźny, jest jedną z form pełnienia służby przez policjantów. Taka forma pełnienia służby została określona w Zarządzeniu nr 768 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 sierpnia 2007 r. w sprawie form i metod wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową oraz koordynacji działań o charakterze prewencyjnym.


Pełnienie tego rodzaju służby wzmacnia poczucie bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Widoczny policjant nie tylko oddziałuje prewencyjnie na potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń. W każdej chwili może też służyć pomocą osobom potrzebującym.


Posterunek stały jest ściśle określonym miejscem pełnienia służby, w trakcie której policjant realizuje określone zadania. Głównym celem posterunków zorganizowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego jest eliminowanie zachowań kierujących, którzy powodują zagrożenie w ruchu drogowym, zwłaszcza w obrębie przejść dla pieszych, a w szczególności w rejonach szkół. Obecność umundurowanego policjanta na posterunku stałym ma również oddziaływać prewencyjnie na zachowania młodzieży, noszące znamiona demoralizacji lub czynu karalnego.


Obecnie posterunki stałe znajdują się w rejonie przejść dla pieszych na ul. Głogowskiej przy Rondzie Bankowym oraz na ul. Wrocławskiej w rejonie Gimnazjum nr I. W miejscach tych odnotowuje się wzmożony ruch pojazdów i pieszych, związany nie tylko ze szkołami w tym rejonie, ale także z pobliskim targowiskiem. Wystarczy nadmienić, że ul. Wrocławska i Głogowska są ciągiem komunikacyjnym drogi krajowej nr 11. W bieżącym roku na ul. Wrocławskiej odnotowano 60 zdarzeń drogowych, w tym 4 wypadki, w których zginęła 1 osoba. Z kolei na ul. Głogowskiej zaistniało 48 zdarzeń drogowych, w tym 2 wypadki, w których obrażenia odniosły 2 osoby.


W zależności od potrzeb, policjantów na posterunku stałym, będzie też można spotkać w innych miejscach na terenie miasta.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim