1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Licea najbardziej popularnymi szkołami

Licea najbardziej popularnymi szkołami

28/08/2014 18:02  |  Dawid Bilski
Licea najbardziej popularnymi szkołami
fot. Dawid Bilski

Oferta liceów ogólnokształcących cieszyła się największą popularnością wśród uczniów w zakończonym naborze na nowy rok szkolny. Na 52 nowo utworzone oddziały tylko 8 to nowe oddziały w klasach zawodowych.


Do szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Ostrowskiego podania o przyjęcie do szkoły złożyło 1868 kandydatów (w tym także do szkół ponadgimnazjalnych Sióstr Salezjanek, szkół w Odolanowie i do Liceum Spółdzielni Oświatowej. Z tej liczby do szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski trafiło 1715 uczniów.


- Tym co spędza nam i oświatowcom sen z oczu jest niż demograficzny. Dlatego bardzo uważnie przyglądamy się temu, ilu uczniów z innych powiatów przychodzi do naszych placówek. W tegorocznym naborze możemy mieć satysfakcję, bo do szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski 275 uczniów z innych powiatów, a 47 uczniów nawet spoza województwa Wielkopolskiego. Łącznie daje nam to ponad 320 uczniów i jest to liczba, która rekompensuje z spadek demograficzny - wyjaśnia Paweł Rajski Starosta Ostrowski.


Najczęściej uczniowie wybierali licea ogólnokształcące - 816 uczniów (45 proc.) Do techników zdecydowało się pójść 38 proc. uczniów (689). A szkoły zawodowe preferowało 16 proc. kandydatów (295).


Liczba uczniów i ilość oddział w poszczególnych szkołach prowadzonych przez Powiat Ostrowski: I Liceum Ogólnokształcące - 191 uczniów – 6 oddziałów, II Liceum Ogólnokształcące – 140 uczniów - 5 oddziałów, III Liceum Ogólnokształcące – 167 uczniów – 5 oddziałów, IV Liceum Ogólnokształcące – 141 uczniów – 4 oddziały, Zespół Szkół Ekonomicznych – 164 – uczniów – 5 oddziałów, Zespół Szkół Usługowych – 239 uczniów – 7 oddziałów, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych – 195 uczniów – 6 oddziałów, Zespół Szkół Technicznych – 214 uczniów – 6 oddziałów, Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych 102 uczniów – 3 oddziały, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU Przygodzice - 162 uczniów – 5 oddziałów.


Uczniowie spoza powiatu wybierali najczęściej naukę w ZSP CKU Przygodzice, w liceach, w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Ekonomicznych. ZSP CKU Przygodzice to jedyna szkoła, w której w klasach pierwszych będzie więcej osób mieszkających poza powiatem ostrowskim.


Największym zainteresowaniem w grupie liceów cieszyła się oferta I Liceum Ogólnokształcącego, w wśród zespołów szkół zawodowych oferta techników w Zespole Szkół Technicznych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się utworzona w I LO klasa o specjalności matematyczno-architektonicznej chętnych na 1,5 oddziału. Do klasy dwujęzycznej w  II LO, w której część przedmiotów wykładana będzie w języku angielskim zgłosiło się 28 osób. Dwa licea: II LO i III LO wprowadziły grupy z nauką języka rosyjskiego z kolei IV Liceum daje uczniom możliwość wyboru po pierwszym roku przedmiotu rozszerzonego np. Biologii lub Geografii


Tylko jedna osoba zgłosiła się do ZSU zainteresowana nauką w zawodzie krawiec mimo, że zainteresowanie branży przyjęciem np. na praktyki jest bardzo duże. Nikłe zainteresowanie uczniów jest także w przypadku innych zawodów rzemieślniczych. ZSU utworzył z kolei jeden oddział integracyjny.

Do klasy kolejarskiej utworzonej w ZSBE zgłosiło się 28 kandydatów, wszyscy to mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego. Tylko 102 uczniów wybrało ZSTE mimo, że jej ukończenie daje absolwentom niemal pewne zatrudnienie na rynku pracy.


Klasy zawodowe utworzono tylko w trzech szkołach: Zespole Szkół Usługowych, Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych oraz Zespole Szkół Transportowe Elektrycznych zostaną utworzone klasy zasadnicze zawodowe, w sumie 8 oddziałów.
 

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim