1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. Nowe miejsca monitorowane w mieście

Nowe miejsca monitorowane w mieście

03/05/2012 20:33
Nowe miejsca monitorowane w mieście
fot. Biuro Prasowe UM

Plac Bankowy i skrzyżowanie ulic Kaliska - Limanowskiego - Piłsudskiego - to nowe miejsca, które obserwują kamery miejskiego monitoringu. Dziś system to 10 kamer i 2 stanowiska nadzoru.


Pierwsze prace związane z budową monitoringu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęto 2004 roku. Wówczas zainstalowane zostały cztery kamery funkcjonujące w systemie radiowym. Transmisję z czasem zastąpiono światłowodami z firmy „Promax”. Z biegiem lat stopniowo monitoring wzbogacał się o kolejne kamery i poddawany był modernizacji związanej z uruchomieniem dodatkowych stanowisk operatorskich czy zmiany oprogramowania systemowego odpowiedzialnego za jego prawidłowe funkcjonowanie.


W 2010 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem radnego Przemysława Krysztofiaka wystąpiła z wnioskiem o zaplanowanie w budżecie miasta na 2011 środków finansowych na jego dalszą rozbudowę o kolejne 2 punkty monitorujące.


– Monitoring wizyjny to tylko jeden elementów mających wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym mieście. Dlatego jako samorząd staraliśmy się w miarę możliwości budżetowych miasta wspierać jednostki odpowiedzialne za porządek publiczny poprzez finansowanie dodatkowych patroli, zakup potrzebnego sprzętu i wyposażenia – mówi Przemysław Krysztofiak.


Prace budowlane i instalacyjne związane z jego rozbudową zakończono 10.04.2012 r. podpisaniem protokołu końcowego odbioru robót. Tym samym uruchomione zostały dodatkowe kamery na Pl. Bankowym i skrzyżowaniu ulic Kaliska - Limanowskiego - Piłsudskiego. Koszt całej inwestycji to 81 tysięcy złotych.


- Ostrów Wielkopolski w porównaniu do innych miast o zbliżonej powierzchni i ilości mieszkańców jest miastem bezpiecznym. Sam monitoring traktujemy jako jeden z elementów całego systemu bezpieczeństwa. Już sam fakt, że określony teren czy to ulica lub plac są pod nadzorem kamery w pewien sposób wymusza określone zachowanie. Podgląd wizualny daje możliwość szybkiej oceny, rejestracji i umożliwia szybkie podjęcie interwencji przez służby porządkowe. Podobnie jak w latach ubiegłych na wniosek obecnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Ostrowa w tegorocznym budżecie miasta również zarezerwowano środki na kolejne kamery – dodaje Prezydent Jarosław Urbaniak.


Obecnie na terenie miasta działa 10 kamer monitorujących oraz 2 stanowiska nadzoru usytuowane w Komendzie Powiatowej Policji i 1 stanowisko podglądu wizualnego w Straży Miejskiej.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Nowe miejsca monitorowane w mieście
    1 zdjęć
    +