1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Najważniejsze prace na moście przy Parkowej wykonane

Najważniejsze prace na moście przy Parkowej wykonane

05/08/2014 10:54  |  Dawid Bilski
Najważniejsze prace na moście przy Parkowej wykonane
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Ponad 70 procent prac związanych z przebudową ulic: Armii Krajowej i Mylnej oraz remontem wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim jest już zrealizowana. - Co ważne, to najtrudniejsze i najważniejsze prace - podkreśla Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.


Firma wykonawcza ostrożnie mówi o możliwym szybszym zakończeniu prac. Pierwotny termin zakładał zakończenie modernizacji do końca października br.


- Dokładnie w 1994 roku - czyli 20 lat temu - była sporządzona pierwsza ekspertyza, która mówiła o złym stanie wiaduktu w ul. Parkowej. Obiekt mocno dostał w kość wskutek objazdów związanych z modernizacją wiaduktu odolanowskiego. Nie można było dłużej czekać z tą modernizacją. Dlatego zabiegaliśmy o współfinansowanie tej inwestycji przez program zewnętrzny - udało się pozyskać 50% dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wbrew pojawiającym się opiniom ruch - mimo zamknięcia dwóch wiaduktów w mieście - odbywa się w miarę płynnie, oczywiście korków nie unikniemy, ale miasto nie stoi - tak jak to wieszczono - podkreśla Jarosław Urbaniak, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.


Zakres przebudowy obiektu obejmuje prace mające na celu poprawę stanu technicznego, bezpieczeństwa ruchu oraz estetykę istniejącej konstrukcji. Obiekt będzie w kolorach podobnych do wiaduktu odolanowskiego. Całkowita długość remontowanej ulicy Parkowej wynosi 300 metrów.


- Na budowie spotkało nas kilka niespodzianek -m.in. nienośna warstwa betonu, która znajdowała się pod izolacją. Jest trochę inny schemat statyczny obiektu, jak pierwotnie zakładano także pojawiły się problemy z odwodnieniem. Ten obiekt nie miał odwodnienia i budowana jest całkowicie nowa kanalizacja, która włączona będzie w ulicę Kościuszki. Zdjęto płytę górną w całości, płyta ta jest już odbudowana. Będzie wykonana całkowicie nowa izolacja, nowa nawierzchnia na tej części gdzie była kostka oraz na części mostowej. Stara konstrukcja została w całości oczyszczona. Chodniki będą miały szerokość od 1,70 - 2,50 m - po chodnikach będzie można przeprowadzić także ruch rowerowy. Szerokość jezdni to 7 metrów z poszerzeniami na łukach - mówi Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg.


Wykonawca musiał rozebrać nawierzchnię bitumiczną jezdni i izolację pomostu, do zera zostały rozebrane tzw. skrzydła mostu - czyli pobocza z chodnikami, rozebrano również żelbetowe wsporniki pomostu. Po rozbiórce przystąpiono do uzupełniania ubytków - licznych - w ceglanym murze i likwidacji spękań za pomocą tzw. ściąg metalowych. Przez kilkanaście tygodni na obiekcie widoczna była żelbetowa płyta wzmacniająca. Zdecydowana część prac naprawczych prowadzona była przy przyczółkach, które były już mocno skorodowane i popękane. Ściany zostały częściowo rozebrane, położona już została warstwa betonu natryskowego zbrojonego


- Na obiekcie nie było dotąd odwodnienia, teraz są i studzienki i specjalne sączki, które będą odprowadzać wodę deszczową z obiektu. Nawierzchnia została podniesiona o ok. 30 centymetrów porównaniu do wcześniej, jest w całości wymieniona konstrukcja pod chodnikami i ścieżką dla rowerzystów, są już zamontowane kamienne krawężniki - dodaje M.Wieruchowski.


Na montaż czekają także specjalne bariery ochronne i balustrady stalowe o wysokości 1,3 metra oraz osłony przeciwporażeniowe. Chodniki będą mieć nawierzchnię wykonaną z żywicy syntetycznej.

- Wykonawcy powoli dają kolejną dobrą informację, że - o ile pogoda się utrzyma - to będą mogli położyć specjalną warstwę z żywicy syntetycznej w miejscu przyszłej ścieżki rowerowej i po zakończeniu tych prac - ruch pieszy i rowerowy będzie mógł być prowadzony jedną stroną. To znacznie ułatwi życie mieszkańcom tej części miasta, bo to właśnie piesi i rowerzyści musza nadrabiać najwięcej drogi. Ale na dziś za wcześnie, by móc podać dokładną datę puszczenia ruchu pieszych - podkreśla Prezydent Jarosław Urbaniak.


Plac budowy przekazany został 4 marca br. Generalnym wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest firma Mosty Kujawy z miejscowości Smólniki koło Włocławka. Podwykonawcą robót drogowych jest Przedsiębiorstwo Drogowe Drogbud-Ostrów. Pierwotny termin zakładał zakończenie całości modernizacji do końca października br. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. W kosztach - oprócz dofinansowania z programu tzw. schetynówek - partycypuje również powiat ostrowski.


W ramach innego zadania zamontowana będzie sygnalizacja świetlna u zbiegu ulic Parkowej i Mylnej oraz wyremontowane zostaną chodniki i powstaną drogi dla rowerzystów wzdłuż ulicy AK. Wszystkie te prace zakończą się przed 30 października br.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim