1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. 581 osób w wieku 40-60 lat może się bezpłatnie przebadać

581 osób w wieku 40-60 lat może się bezpłatnie przebadać

29/07/2014 14:07  |  Dawid Bilski
581 osób w wieku 40-60 lat może się bezpłatnie przebadać
fot. Redakcja

"Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia” – to nazwa programu dla osób w wieku od 40 do 60 lat zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim”.


Program prowadzi Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Lekarzy Specjalistów ”Jantar” Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim, ul.Piłsudskiego 7A.


Rejestrujemy osoby, które:
• są mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego,
• są w wieku od 40 do 60 lat z wyłączeniem osób będących w 40, 45, 50 i 55 roku życia, (program dla tych osób realizuje NFZ),
• nie brały udziału w programie w ostatnich 5 latach jego realizacji przez Miasto,
• do tej pory się nie leczyły na choroby układu krążenia i  pozostają w poczuciu zdrowia, (nie leczą się na nadciśnienie, cukrzycę itp.),


Program obejmuje:
I etap - dla wszystkich osób
a) wywiad z pacjentem o stanie zdrowia i czynnikach ryzyka – ankieta,
b) pomiary antropometryczne – waga, wzrost, segmentarna analiza składu ciała (ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tkanki tłuszczowej w tułowiu – jamie brzusznej), obwód bioder i pasa (wyliczenie współczynnika WHR), określenie wskaźnika BMI,
c) pomiar ciśnienia tętniczego,
d) badania laboratoryjne – oznaczenie poziomu cholesterolu całkowitego(TC), cholesterolu LDL, cholesterolu HDL, trójglicerydów, glukozy we krwi,
e) EKG spoczynkowe,


II etap – dla osób z grupy podwyższonego ryzyka:
U osób ze stwierdzonym podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym - badanie EKG wysiłkowego lub Echo Serca,
III etap – dla wszystkich
Konsultacje z lekarzem specjalistą, omówienie wyników, edukację, określenie czynników ryzyka wg skali SCORE, zalecenia dla pacjenta,


Zleceniodawca będzie prowadził rejestrację telefoniczną pacjentów, po wcześniejszym uzgodnieniu harmonogramu przyjęć ze Zleceniobiorcą, codziennie w godz. od 8.00 do 12.00 pod numerem telefonu (62)5822336 lub osobistą w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim pokój 306.


Zleceniodawca będzie przekazywał Zleceniobiorcy sukcesywnie listę osób zakwalifikowanych do badań, aż do wyczerpania ich limitu, czyli 581 osób.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim