1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Rowerowe patrole Straży Miejskiej

Rowerowe patrole Straży Miejskiej

18/07/2014 13:34  |  Dawid Bilski
Rowerowe patrole Straży Miejskiej
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, niszczenie infrastruktury miejskiej w parkach czy skwerach, zaśmiecanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i inne wybryki chuligańskie, choć rzadko, jednak to wykroczenia, z którymi spotyka się Straż Miejska.


Są miejsca, gdzie radiowozy służbowe mają utrudniony dojazd lub jest on całkowicie niemożliwy, a zaistniała sytuacja wymaga podjęcia szybkiej interwencji lub przeprowadzenia zwyczajnej kontroli większego obszaru.

Z tego względu w tym roku w sezonie letnim podczas sprzyjających warunków atmosferycznych ostrowscy strażnicy miejscy, oprócz patroli pieszych i zmotoryzowanych pełnią również służbę patrolową na rowerach.


Zgodnie z wcześniej ustaloną dyslokacją służby, rowerowy patrol strażników kontroluje tereny parków, skwerów, obiektów sportowych, tereny boisk szkolnych, placów zabaw jak również przejezdność samych ścieżek rowerowych. Ponadto, patrole podczas objazdów porządkowych poszczególnych dzielnic i osiedli, sprawdzają miejsca narażone na powstawanie nielegalnych wysypisk śmieci.


Oprócz posiadanych w ramach wyposażenia podstawowych elementów umundurowania, środków przymusu bezpośredniego oraz środków łączności, patrole rowerowe wyposażone zostały również w apteczki pierwszej pomocy, do udzielania której zostali wcześniej przeszkoleni.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim