1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. Czterech radnych zagłosowało przeciwko absolutorium dla Urbaniaka

Czterech radnych zagłosowało przeciwko absolutorium dla Urbaniaka

30/06/2014 15:05  |  Dawid Bilski
Czterech radnych zagłosowało przeciwko absolutorium dla Urbaniaka
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Rada Miejska udzieliła absolutorium Prezydentowi Ostrowa Wielkopolskiego Jarosławowi Urbaniakowi za wykonanie budżetu na 2013 rok. Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 18 radnych, 4 było przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. Sesja absolutoryjna odbyła się 30 czerwca 2014r.


Głosowanie poprzedziła szczegółowa analiza dochodów i wydatków przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej Poznaniu.


Wyniki kontroli referował na sesji radny Michał Szmaj, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

- Na podstawie wyników i kontroli, Komisja Rewizyjna przeprowadziła dyskusję i przeprowadziła głosowanie. Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu przez Prezydenta Miasta wykonania budżetu w 2013 roku, jak również pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz informację o stanie mienia. W głosowaniu udział wzięło 7 członków komisji. Komisja Rewizyjna jednogłośnie postanowiła udzielić absolutorium Prezydentowi Miasta - powiedział Michał Szmaj, przewodniczący Komisji Rewizyjnej.


Z kolei wykonanie budżetu i opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej referowała radnym Skarbnik Miejska Danuta Czajka.


- Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła uchwałę w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia. RIO stwierdziła zgodność sprawozdania Prezydenta Miasta i informacji o stanie mienia oraz ich zgodność z artykułem 267 ustawy o finansach publicznych. Przed wydaniem opinii RIO zapoznała się ze wszystkimi przedłożonymi dokumentami - powiedziała Skarbnik Miejska Danuta Czajka.


Opinie poszczególnych merytorycznych komisji miejskich przedstawili ich przewodniczący. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie prezydenta miasta za 2013 rok.


Szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok przedstawił na posiedzeniu sesji Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak.

- Stabilny, prorozwojowy, dobrze zarządzany. Tak pewnie chciałby powiedzieć każdy prezydent o wykonanym budżecie miasta. Tak każdy prezydent miasta stara się na sesji absolutoryjnej o swoim budżecie mówić. Ale Ostrów Wielkopolski jest w tej świetnej sytuacji, że tak o nas mówi międzynarodowa, niezależna agencja ratingowa Fitch Rating, jedna z trzech największych, światowych firm ratingowych, która zajmuje się oceną finansów i  wykonania budżetu. A my się oceny ratingów się nie boimy, rating mamy wykonywany od 1997 roku. Jesteśmy w towarzystwie takich metropolii jak Katowice, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Bydgoszcz, Łódź, Szczecin, tych którzy słyną w Polsce z dobrych finansów. W zeszłym roku tymi słowami firma Fitch Rating uzasadniała zmianę oceny dla Ostrowa Wielkopolskiego: "Ocena Ostrowa Wielkopolskiego to A - z perspektywą pozytywną". Ostatnia ocena jest lepsza niż poprzednia, a poprzednia i tak należała do jednych z  najlepszych w Polsce.(...) Dochody miasta zaplanowane zostały na 199 milionów 894 tysiące 721 złotych i 26 groszy zrealizowane zostały w 95,58%. Wykonanie wynosi 191 milionów złotych 57 tysięcy 249 złotych i 85 groszy. Najważniejszy jest poziom zadłużenia. Ten najważniejszy wskaźnik, pokazujący jakie mamy zadłużenie budżetu wynosił na koniec roku 2010 41 % i był bardzo niski, dlatego i wtedy Ostrów dostał bardzo dobre noty ratingowe. Na koniec roku 2013 to zadłużenie wyniosło 34 %. W okresie tych 3 lat zadłużenie zostało zmniejszone w stosunku do planowanego o 8 milionów 800 tysięcy złotych. O tyle mniej wyemitowaliśmy obligacji. Stałyby za tym także koszty związane z emisją obligacji. Obligacje na 8 mln 800 tys. zł - według cen jakie występowały w momencie, kiedy mieliśmy je zaciągać - to suma kosztów odsetek i marż, czyli 3 miliony 561 tysięcy złotych. To koszty, których uniknęliśmy, aby nie zadłużyć miasta. Stan finansów Ostrowa należy zatem do wzorcowych - powiedział Prezydent Jarosław Urbaniak.

Podczas sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego przypomniał największe i najważniejsze inwestycje realizowane w 2013 r. To m.in. budowa hali sportowej przy SP 11, modernizacja Starej Biblioteki, W 2013 roku zrealizowana została także inwestycja, jaką była modernizacja sali ślubów i klatki schodowej w ostrowskim ratuszu.

Z dofinansowaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego zbudowany został kolejny budynek socjalny. W 2013 roku uporządkowano także Parki Miejskie, w których utwardzone zostały alejki, postawione ławki. Inwestycje realizowane w  2013 r. kierowane były także do osób korzystających z rowerów - wybudowano 5,9 km ścieżek. Prezydent podkreślił, że przy inwestycjach drogowych nie można nie wspomnieć o współpracy z powiatem i inwestycjach realizowanych wspólnie – to między innymi finansowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Strzelecka/ul. Klasztorna, czy pierwszy 800-metrowy odcinek ścieżki rowerowej przy Piaskach wzdłuż ulicy Limanowskiego.

- Warto powiedzieć o tym, co jest w mieście robione i powiedzieć to z pełną konsekwencją tego, co przez całą kadencję powinno być zrobione. Tak, aby ta kadencja miała obraz tego, że przez te cztery lata, konsekwentnie układane puzzle, ułożyły obraz miasta, które jest dobre zarówno dla mieszkańców, jak i dla potencjalnych inwestorów. Po to robimy dobry budżet, aby mieć środki na to, aby w Ostrowie się działo, aby tu się inwestowało. Do najważniejszych inwestycji roku 2013 należą m.in. modernizacja Starej Biblioteki, budowa pełnowymiarowej sali sportowej przy SP 11. Oszczędność i dobre gospodarowanie to także oszczędzanie na kosztach utrzymania budynków publicznych. W zeszłym roku zrealizowaliśmy potężny projekt termomodernizacyjny i to w trzech szkołach ( SP 5, Gimnazjum Spółdzielni Oświatowej i SP 11), dzięki któremu te placówki są estetyczne, ale przede wszystkim oszczędne i ekologiczne. Zbudowany został duży skatepark w Parku 600-lecia, przedszkola mają nowe place zabaw.(...)Na potrzeby miasta należy patrzeć całościowo i zaspokajać te potrzeby, które są najpilniejsze, ale też – jak Państwo wiecie - musimy gonić zapóźnienia. Myślę tu o mieszkańcach północnego Pruślina. Nigdy nie udało się tam utwardzić ani jednego kawałka drogi, ani kawałka kanalizacji sanitarnej czy deszczowej. Po wielkiej i trudnej batalii dotyczącej zezwoleń, w zeszłym roku pojawiły się pierwsze maszyny i w tym roku trwają kolejne prace. Ostrów, jako pierwsze z miast w Polsce, zaczęło realizować także budżet obywatelski i nadało mu nazwę "inicjatywy lokalnej". W 2013 r. w ramach inicjatywy lokalnej wybudowaliśmy trzy drogi: Hetmańską, Korsaka i Dolną - dodał Prezydent Jarosław Urbaniak.


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim