1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Kultura i rozrywka
  4. Imprezy
  5. Plenerowy Wymiar Sztuki w Ostrowie

Plenerowy Wymiar Sztuki w Ostrowie

26/06/2014 12:49  |  Dawid Bilski
Plenerowy Wymiar Sztuki w Ostrowie

Już w najbliższy piątek 27 czerwca 2014 roku, rozpocznie się I Międzynarodowy Plener Malarsko – Rzeźbiarski, w którym weźmie udział kilkunastu artystów z kraju i zagranicy. Jest to pierwsza tego typu impreza artystyczna oparta na projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Niezależna Galeria 33 z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim pod hasłem: „Plenerowy Wymiar Sztuki”.


Głównym celem projektu jest wzbudzenie zainteresowania sztuką i kulturą oraz dziedzictwem narodowym połączone z prezentacją różnorodnych form twórczości promujących miasto Ostrów Wielkopolski, region i kraj oraz ludzi na co dzień związanych ze sztuką.


Projekt adresowany jest głównie do społeczności lokalnej z uwzględnieniem młodzieży, dzieci i zaproszonych gości z kraju i zagranicy, którzy będą przebywać na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie realizacji projektu. Do udziału w organizowanym przedsięwzięciu artystycznym zaproszonych zostało kilkunastu artystów z kraju oraz z zagranicy w tym z Białorusi, Francji, Niemiec i  Ukrainy. Uroczyste otwarcie I Międzynarodowego Pleneru Malarsko- Rzeźbiarskiego nastąpi w sobotę 28 czerwca i potrwa do 6 lipca 2014 roku. W ramach organizowanego przedsięwzięcia zaplanowanych zostało kilka atrakcji artystyczno-kulturalnych połączonych z poznawaniem innowacyjnych działań plenerowych malarsko â€- rzeźbiarskich i wykonaniem szeregu prac z udziałem zaproszonych do współpracy artystów. Miejscem działań artystycznych będą m.in.: Ostrowska Synagoga „Ogród Sztuki”, Rynek Ostrowski oraz Piaski Szczygliczka.


Realizacja pierwszej tego typu imprezy artystycznej organizowanej przez Stowarzyszenie Niezależna Galeria 33 jest kontynuacją szeregu działań artystycznych organizowanych na przestrzeni dwóch lat działalności Stowarzyszenia i ma na celu przede wszystkim promocję miasta Ostrowa Wielkopolskiego uwydatniającą zabytkowe miejsca stanowiące o historii miasta. Poza tym zaplanowane atrakcje artystyczne będą doskonałą okazją do poznania dziedzin sztuki w plenerze i zagospodarowania czasu wolnego dla Ostrowian i wszystkich zainteresowanych udziałem w zaplanowanym wydarzeniu.


Podsumowaniem całokształtu działań plenerowych będzie prezentacja wykonanych prac artystycznych na wystawie plenerowej i poplenerowej w ośrodkach kulturalnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie nastąpi uroczyste zakończenie imprezy artystycznej.


Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim