1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowską Kartę Rodziny 3+ zbliża się do setki partnerów

Ostrowską Kartę Rodziny 3+ zbliża się do setki partnerów

16/06/2014 11:59  |  Dawid Bilski
Ostrowską Kartę Rodziny 3+ zbliża się do setki partnerów

Ostrowska Karta Rodziny 3+ cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno rodzin z trojgiem i więcej dzieci, jak i lokalnych instytucji i firm prywatnych. Teraz dla tzw. dużych rodzin jest kolejna atrakcyjna oferta - €“to krajowa Karta Dużej Rodziny.


O jej wydanie można wnioskować w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Krajowa karta uprawnia do zniżek m.in. na ogólnopolskie wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną, a nawet tańszy pobyt w hotelach. Lista partnerów i zniżek jest na stronie rodzina.gov.pl


Ostrowską Kartę Rodziny 3+ ma już blisko 400 ostrowskich rodzin. Ale karta cieszy się zainteresowaniem nie tylko wśród klientów – czyli ostrowskich rodzin, ale co jest godne podkreślenia – lista partnerów programu jest jedną z dłuższych w kraju.


- Nasze firmy, instytucje, kluby sportowe, przedszkola wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i przygotowują szereg rzeczywistych zniżek i upustów. Ostrów Wielkopolski ma już 93 takich partnerów -w tym 69 firm prywatnych, dla porównania można podać, że dużo większy Poznań ma takich partnerów 113, Gliwice -“ 39, Łódź -“ 51, Bielsko-Biała -€“ 55, Rybnik -€“ 17, Olsztyn -€“ 27. To nie tylko kino i pływalnie, ale także księgarnie, artykuły biurowe – co przed nowym rokiem szkolnym szczególnie przyda się dużym rodzinom â€- mówi Sylwia Nowicka, kierownik Biura Prasowego i Relacji Społecznych w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.


Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.


- Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Co ważne, rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności -€“ mówi Marlena Maląg, zastępca prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.


Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Czyli mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą ubiegać się od 16 czerwca br o wydanie karty - tej ogólnopolskiej  -także w Urzędzie Miejskim. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.


- Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Ogólnopolska karta upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj: rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco-  dodaje Milena Tacik , zajmująca się kartą 3+ w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta upoważnia do zniżek m.in. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, tańszych przewozów z PKP Intercity, bilet na imprezę na Stadionie Narodowym kosztuje 50%, 80% zniżki oferuje Białowieski Park Narodowy. Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.


- Karta Dużej Rodziny realnie pomoże rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu: dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie. Szacujemy, że ze zniżek będzie mogło skorzystać nawet 3,4 mln osób, w tym ponad 2 mln dzieci - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej.


Karta wydawana jest bezpłatnie, jedynie gdy ją zgubimy, to duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
Ocena artykułu:
4,0  (głosów: 6)