1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowski szpital wykazuje zyski. Będą nagrody dla personelu

Ostrowski szpital wykazuje zyski. Będą nagrody dla personelu

06/06/2014 23:34  |  Dawid Bilski
Ostrowski szpital wykazuje zyski. Będą nagrody dla personelu
fot. Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie

Drugi rok z rzędu ostrowski szpital wykazuje zysk w sprawozdaniu finansowym. Dodatni wynik finansowy spotkał się z uznaniem Radnych Powiatu Ostrowskiego, którzy na sesji w dniu 28 maja 2014 przyjęli uchwałę w tej sprawie.


Sprawozdanie finansowe Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2013 zostało przyjęte większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym. Zanim jednak to nastąpiło Radni Powiatu wysłuchali szczegółowego wystąpienia dyrektora ZZOZ Dariusza Bierły oraz Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Piotra Skoczylasa. Dyrektorzy wyjaśnili, w jaki sposób poważnie zadłużony, powiatowy szpital uniknął przekształcenia w spółkę i wypracował zysk. Przypomnijmy, że jeszcze w 2011 roku szpital wykazywał wynik finansowy na poziomie - 6,3 mln zł., w 2012 roku odnotował na plusie 2 mln zł, a za 2013 ponad 5,3 mln zł.


- Od trzech lat, kiedy jestem dyrektorem szpitala wszystkie przeprowadzone przy poparciu Rady Powiatu inwestycje oraz przygotowanie do kontraktowania miało za cel: drastyczne zwiększenie przychodów, trzymanie w ryzach kosztów i poprawa świadczeń medycznych dla mieszkańców naszego powiatu. Jesteśmy szpitalem powiatowym, specjalistycznym, mamy dużą konkurencję w regionie, ale obserwujemy tendencję, że pacjenci spoza powiatu chcą się tu leczyć. To świadczy o tym, że oddziały, które udało nam się zmodernizować, wyremontować czy doposażyć świadczą usługi na wysokim poziomie, a są to: Neonatologia, Oddział Chirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Poparzeń, Oddział Rehabilitacji Dziecięcej, Pododdział Udarowy, Pracownia Endoskopowa, Kardiologia -

powiedział dyr. Dariusz Bierła.


W 2013 roku niezaprzeczalnie największą inwestycją była budowa Oddziału Kardiologii. W placówce udało się również zrealizować pierwszy etap prac remontowych na Oddziale Pediatrycznym, który w 2014 czeka kompleksowa przebudowa. Udało się zakupić nowy sprzęt medyczny na salę operacyjną i na Oddział Neonatologiczny oraz po raz pierwszy w historii szpitala wymienić windy w głównym holu. W planach jest ponadto remont bloku rehabilitacyjnego oraz budowa parkingu i dróg wewnętrznych na terenie szpitala. I to właśnie szpitalne inwestycje wiążące się z dużymi zobowiązaniami finansowymi były głównym przedmiotem dyskusji wśród radnych powiatowych.


- Nasza inwestycja była ucieczką do przodu. Musimy inwestować w szpital po pierwsze, aby utrzymać na odpowiednim poziomie świadczenia szpitalne, po drugie po to, aby te inwestycje mogły zaowocować w latach kolejnych, abyśmy mogli w kolejnych latach zwiększyć przychody – mówił Piotr Skoczylas Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych. - Jeśli odejmiemy inwestycję (jaką była budowa Kardiologii), to widać, że zobowiązania wynikające z bieżącej działalności szpitala zdecydowanie spadły. Cały czas mamy problemy z płynnością finansową, ale obecnie regulujemy swoje zobowiązania w przeciągu 3-4 miesięcy, a nie jak to było jeszcze 2 lata temu w przeciągu półtora roku - mówił Piotr Skoczylas.


Jak podkreślił Starosta Ostrowski dodatni wynik finansowy to powód do zadowolenia, jednakże sytuacja szpitala nadal jest trudna i wymaga ciągłej analizy.


- Chciałbym podziękować dyrektorom i pracownikom szpitala za 2013 rok. Podejmując trudną decyzję o zaciągnięciu kredytu na rozwój Oddziału Kardiologii zrobiliśmy szczegółową analizę czy możemy to zrobić. O wiarygodności naszych działań świadczy także fakt, że kredytu szpitalowi udzielił bank. Cały czas na bieżąco analizujemy sytuację finansową szpitala. Dyrektorzy już w tej chwili pracują nad tym, aby kredyt zamienić na obligacje, które będą bardziej korzystne dla szpitala, ze względu na niższe koszty obsługi. Dziękuję Radnym Powiatu za wszystkie ciepłe słowa, które odnoszą się do zmian, jakie zaszły w szpitalu, ale również za każdą krytyczną uwagę. Myślę, że szpital może być tą płaszczyzną, gdzie będziemy mieli podobne albo jednakowe spojrzenie - powiedział na sesji Starosta Ostrowski Paweł Rajski.


Warto także dodać 2013 po raz pierwszy od wielu lat w szpitalu przyznano podwyżki pracownikom, których nie było od kilku lat. Jak zapowiedział dyrektor szpitala z okazji przyjęcia przez Radę sprawozdania finansowego ZZOZ za rok 2013, każdy pracownik otrzyma nagrodę pieniężną.


Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim