1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Sport
  4. Zapisy do VIII Maratonu Ostrowskiego

Zapisy do VIII Maratonu Ostrowskiego

26/05/2014 12:08  |  Dawid Bilski
Zapisy do VIII Maratonu Ostrowskiego

Kilkudziesięciu biegaczy zapisało się już do uczestnictwa w VIII Maratonie Ostrowskim im. Marka Jakowczyka, który 29 czerwca rozegrany zostanie nad zalewem Piaski-Szczygliczka.


Organizatorem imprezy jest Klub Sportowy Maraton Ostrów przy dofinansowaniu ze środków Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Dystans maratonu to 6 pętli po 7032 metrów. Zaplanowano również bieg dodatkowy na dystansie o połowę krótszym. Prawo do uczestnictwa posiadają osoby, które w dniu 29.06.2014 r. mają ukończone 18 lat (Maraton) lub 16 Lat ( Półmaraton) i okażą dokument stwierdzający tożsamość podczas weryfikacji. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu maratońskim lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność.


Zgłoszeń do 15 czerwca można dokonywać drogą elektroniczną tutaj. Możliwe będzie również zapisanie się w biurze zawodów w dniu biegu. Udział w biegu jest płatny. Wysokość opłat jest uzależniona od terminu jej wniesienia od 30 do 100 złotych.