1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowskie Kasyno zabytkiem

Ostrowskie Kasyno zabytkiem

13/05/2014 14:02  |  Dawid Bilski
Ostrowskie Kasyno zabytkiem

Budynek dawnego kasyna oficerskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 8 maja 2014 roku został wpisany do rejestru zabytków województwa wielkopolskiego pod numerem 931. Na wpis do rejestru czekają -€“ wraz z opracowaną dokumentacją przez Miejskiego Konserwatora Zabytków –dawne koszary przy ul. Wolności i budynek Zarządu Fabryki Wagon.


Kasyno zostało wzniesione w latach 1897-1899 w zespole Koszar Szwadronu Ułanów na rogu ówczesnej ulicy Stodolnej i Ułańskiej. Budynek stylistycznie nawiązuje do tzw. renesansu niemieckiego. Jest to budynek murowany, parterowy, podpiwniczony, z częściowo użytkowym poddaszem. Budynek został wzniesiony na rzucie zbliżonym do litery „T”. Od północy do budynku przylega kolista wieża.

Do budynku od strony wschodniej przylega późniejsza parterowa przybudówka, nakryta dachem, która jednak – bez względu na brak wartości artystycznych -€“ nie podlega ochronie konserwatorskiej. Ochroną za to objęte jest całe otoczenie wokół budynku wraz z historycznym ogrodzeniem, bramą i dwiema furtkami. Zachowała się także stolarka głównych drzwi wejściowych z ozdobnymi kratami, boniowanie naroży, część oryginalnych zwieńczeń przewodów kominowych.


- Budynek dawnego kasyna oficerskiego wraz z otoczeniem i ogrodzeniem od strony ulicy kolejowej i Wojska Polskiego jest świadectwem historii. Ze względu na wartość historyczną i artystyczną stanowi on świadectwo minionej epoki, którego zachowanie leży w interesie społecznym, dlatego niniejszą decyzją zostaje wpisane do rejestru zabytków i podlega ochronie prawnej - czytamy w decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Aleksandra Starzyńskiego.


Żeby dany obiekt wpisać do rejestru zabytków najpierw musi zostać sporządzona podstawowa dokumentacja konserwatorska -€“ tzw. „biała karta”. Zawiera ona podstawowe informacje o obiekcie, jego historię, fotografie, rzuty, plany sytuacyjne oraz niezbędne materiały geodezyjne i wypis z księgi wieczystej.

- O wpis do rejestru zabytków może wystąpić właściciel lub użytkownik. Osoba występująca o wpis ponosi koszty przygotowania dokumentów. Jeśli obiekt jest wpisywany z urzędu – a tak dzieje się najczęściej - zleca je Miejski Konserwator Zabytków, a pieniądze pochodzą z budżetu miasta. Dokumenty składamy w Poznaniu w siedzibie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i czekamy najpierw na wizje lokalna potem na decyzję. Procedura wpisania dawnego kasyna oficerskiego do spisu zabytków rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku – wyjaśnia Elżbieta Wolniewicz - Kukuła.

Formami ochrony zabytków są przede wszystkim wpisy do rejestru zabytków, ale oprócz tego chronione są obiekty, uznane za pomnik historii, chroni też utworzenie parku kulturowego, oraz ustalenie tzw. ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na wpis do rejestru zabytków czekają kolejne obiekty, które mają przygotowaną przez Miejskiego Konserwatora całą dokumentację, złożona również w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. To wodociągowa Wieża Ciśnień PKP, która powstała w 1912 roku. Studnia głębinowa, z której czerpano wodę, znajduje się na pobliskim skwerze. Od 1982 roku wieża nie obsługuje trakcji parowej. Zbiornik stalowy ma pojemność 500 metrów 3, opiera się na granitowym pierścieniu. W wieży zamontowana jest instalacja wodociągowa łącząca zbiornik z siecią wodociągową, instalacja elektryczna i żeliwny piec do ogrzewania wnętrza.

Oprócz Wieży Ciśnień PKP na wpis do rejestru zabytków czekają także budynki dawnych koszar przy ul. Wolności i budynek Zarządu Fabryki Wagon.Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim