1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowski Park Przemysłowy z umową z OCWP

Ostrowski Park Przemysłowy z umową z OCWP

13/05/2014 10:13  |  Dawid Bilski
Ostrowski Park Przemysłowy z umową z OCWP

8 maja 2014 r. w siedzibie spółki Ostrowski Park Przemysłowy Sp. z o.o. została podpisana umowa o współpracy ze Stowarzyszeniem „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”.


Współpraca polegać będzie przede wszystkim na szeroko pojętej współpracy i wymianie doświadczeń pomiędzy oba podmiotami działającymi zgodnie ze swoimi statutami na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw i obejmować będzie przede wszystkim:

1) informowanie klientów o usługach świadczonych przez Strony, w tym usług w zakresie zapewnienia wsparcia finansowego mikro, małym i średnim przedsiębiorcom w regionie poprzez umożliwienie im dostępu do pożyczek, w ramach Ostrowskiego Funduszu Pożyczkowego, prowadzonego przez OCWP
2) wzajemna pomoc w działaniach promocyjnych;
3) wzajemne przekierowanie klientów w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla firm z regionu;
4) wymiana informacji i doświadczeń, propagowanie wiedzy przy współpracy różnych środowisk,
5) wspólna organizacja wybranych przedsięwzięć na rzecz wsparcia sektora MSP, w tym realizację projektów, których celem jest rozwój i pobudzanie przedsiębiorczości w regionie.
6) podejmowanie innych działań mających na celu wzmocnienie oferty i dostępności usług dla sektora MSP w regionie.


To kolejna już jednostka wspierania przedsiębiorczości, z którą Zarząd Ostrowskiego Parku Przemysłowego podpisał umowę o współpracy. Wcześniej została nawiązana podobna współpraca z Kaliskim Inkubatorem Przedsiębiorczości przystępując tym samym do ENTERPRISE EUROPA NETWORK.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim