1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Sport
  4. Pobiegają wokół galerii

Pobiegają wokół galerii

30/04/2014 12:07  |  Dawid Bilski
Pobiegają wokół galerii

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Klub Sportowy ICE-MAT oraz Galeria Ostrovia serdecznie zapraszają do udziału w akcji „Polska Biega 2014”. W tym roku zaplanowana jest ona w dniach 23-25 maja.Celem imprezy jest popularyzacja biegania i  nordic walking, jako najprostszych form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w biegu i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w Imprezie. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Udział w biegu i marszu Nordic Walking jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 1200 lub 2400 m wokół Galerii Ostrovia.


Zgłoszenia
Zapisy e-mail piotr.pastucha@op.pl
-do dnia 20.05.2014 r.
Osobiście:
w siedzibie KS Ice Mat Team Poznańska 38 Ostrów Wielkopolski w godzinach 8-16 do dnia 20.05.2014
Nauczyciele zgłaszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na adres Referatu Sportu Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim rkf@ostrow-wielkopolski.um.gov


W dniu biegu można dokonać zgłoszenia w  biurze imprezy. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce zamieszkania - podczas weryfikacji należy okazać dokument tożsamości.


Organizatorzy zapewniają 300 medali dla uczestników imprezy, ewentualnie dla pozostałych – medale będą do odbioru w siedzibie organizatora lokalnego. Szczegóły podane zostaną w odrębnym komunikacie przed imprezą.


Każdy uczestnik biegu po prawidłowym zweryfikowaniu i podpisaniu oświadczenia uczestnika biegu otrzyma pamiątkową koszulkę z logo Polska Biega, w której będzie zobowiązany przebiec cały dystans. Organizatorzy zapewniają 500 szt. okolicznościowych koszulek.
 


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim