1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Arka Noego zagrała dla ostrowian

Arka Noego zagrała dla ostrowian

28/04/2014 14:05  |  Dawid Bilski
Arka Noego zagrała dla ostrowian
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego

Koncert Arki Noego pod hasłem "Droga do świętości" odbył się w sobotę 26 kwietnia 2014 roku na ostrowskim rynku. Koncert zorganizowany został w związku z kanonizacją Papieża, w ramach cyklu "Ostrowianie Janowi Pawłowi II". Przed koncertem w ostrowskiej Konkatedrze odprawiona została Msza Święta Dziękczynna.


Akrę Noego pro­wa­dzi Robert Frie­drich - gita­rzy­sta, kom­po­zy­tor i autor. W zespole gra 8 muzy­ków oraz 12 do 15 dzieci - głów­nie dzieci człon­ków zespołu 2Tm2,3 i ich przy­ja­ciele. Mło­dzi wyko­nawcy śpie­wają natu­ral­nie i spon­ta­nicz­nie -€” nie mają spe­cjal­nie szko­lo­nych i usta­wia­nych gło­sów, nie odby­wają regu­lar­nych prób. Podczas koncertu w Ostrowie Wielkopolskim zespół zaprezentował swoje największe przeboje.


W ramach cyklu "Ostrowianie Janowi Pawłowi II" na ostrowskim rynku można było zwiedzać także Mobilne Muzeum Jana Pawła II. W n - klubie oglądać można było natomiast wystawę plastyczną "Nasz Papież."


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim