1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. 14 milionów unijnej dotacji na rozbudowę RZZO w Ostrowie

14 milionów unijnej dotacji na rozbudowę RZZO w Ostrowie

24/04/2014 01:18  |  Dawid Bilski
14 milionów unijnej dotacji na rozbudowę RZZO w Ostrowie

23 kwietnia 2014r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim”, realizowanego w ramach II osi priorytetowej - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi "- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem projektu jest spółka Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp.


W podpisaniu umowy udział wzięli przedstawiciele Beneficjenta Andrzej Strykowski, Prezes Zarządu RZZO Sp. z o.o. oraz Karolina Pilarczyk-Dworaczyńska, Wiceprezes Zarządu RZZO Sp. z o.o., a także reprezentujący podmioty zaangażowane w projekt, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak oraz Prezes Holdikom S.A. Pan Dariusz Kowalski.


Jest to drugi projekt wdrażany przez WFOŚiGW w Poznaniu, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie gospodarki odpadami. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wlkp. przyczyni się do poprawy jakości świadczonych usług gospodarowania odpadami dla 22 gmin w 4 powiatach (krotoszyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, pleszewskim oraz 1 gminy powiatu milickiego – województwo dolnośląskie), zamieszkiwanych przez 324 tys. mieszkańców.


Głównymi elementami planowanego przedsięwzięcia będą budowa segmentu mechanicznego przetwarzania oraz rozbudowa segmentu stabilizacji/kompostowania (tunele stabilizacji tlenowej) o przepustowości 84 tys. ton odpadów rocznie. W efekcie realizacji inwestycji odsetek odpadów komunalnych składowanych na składowiskach odpadów zmaleje z 90 % do ok. 45%. Projekt przyczyni się także do utworzenia 23 nowych miejsc pracy.


Koszt całkowity projektu to: 47.342.895,75 zł
Kwota dofinansowania to: 14.045.435,66 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Poznaniu