1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. 191 uczniów otrzyma stypendia za dobrą naukę

191 uczniów otrzyma stypendia za dobrą naukę

01/04/2014 11:48  |  Dawid Bilski
191 uczniów otrzyma stypendia za dobrą naukę
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych UM w Ostrowie

20 marca 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim, odbyło się posiedzenie Kapituły ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na II półrocze roku szkolnego 2013/2014.


W posiedzeniu uczestniczyli: Stanisław Krakowski – przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Marlena Maląg - przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Dorota Grześkowiak - przedstawiciel Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, Andrzej Kornaszewski - przedstawiciel Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego i ksiądz Prałat Jerzy Adamczak -€“ przedstawiciel Kurii Diecezjalnej. Kapitule przewodniczył Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Stanisław Krakowski.


W szkołach podstawowych złożono łącznie 201 wniosków, a w gimnazjach 114 wniosków o przyznanie Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na II półrocze roku szkolnego 2013/2014. Z 201 wniosków złożonych w szkołach podstawowych, 4 nie spełniały kryterium regulaminowej średniej ocen, a 20 wniosków złożonych było przez uczniów nie zamieszkałych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Ze 114 wniosków złożonych w gimnazjach, 2 nie spełniały kryterium regulaminowego średniej ocen, a 15 wniosków złożonych było przez uczniów nie zamieszkałych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Po przeanalizowaniu złożonych wniosków, Kapituła postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować wnioski uczniów idąc od najwyższej średniej ocen 6,00 do 5,50 w przypadku szkół podstawowych oraz od najwyższej średniej ocen 6,00 do 5,25 w przypadku gimnazjów. Kapituła pozytywnie zaopiniowała 191 wniosków o przyznanie Stypendium, w tym 109 w szkołach podstawowych i 82 w gimnazjach.


W kolejnej części posiedzenia Kapituła obradowała nad wnioskami uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, nie spełniającymi kryterium regulaminowej średniej ocen jednak wykazującymi szczególne uzdolnienia oraz wnioskami uczniów, którzy spełniali regulaminowy zapis średniej ocen, jednak ze względu na przyjęcie wariantu podniesienia średniej ocen, wnioski zostały odrzucone gdyż nie mieściły się w przedziale średniej ocen przyjętej przez kapitułę. Dodatkowo przyznano dwa stypendia dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach.


Uroczyste wręczenie uczniom aktów potwierdzających przyznanie stypendium odbędzie się 15 kwietnia 2014 roku.


Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim