1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Od wtorku utrudnienia w ruchu w Ostrowie

Od wtorku utrudnienia w ruchu w Ostrowie

10/03/2014 17:07  |  Dawid Bilski
Od wtorku utrudnienia w ruchu w Ostrowie
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych

Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim"dofinansowana jest ze środków zewnętrznych w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ na rok 2014.


Modernizacja wiaduktu na ul. Parkowej – do końca października 2014r. W pierwszym etapie prac zamknięty tylko przejazd przez wiadukt. Ulica Mylna będzie przejezdna dla kierowców. Jej zamknięcie – do uzgodnienia z wykonawcą, możliwie jak najpóźniej.


Most parkowy będzie nieczynny dla autobusów i samochodów od wtorku 11 marca 2014r. Nie będzie kładki drewnianej dla pieszych – jeśli prace mają być zrobione kompleksowo i szybko, wiadukt musi być całkowicie wyłączony z ruchu. Możliwie długo przejezdna będzie ulica Mylna – ona w końcowej fazie będzie miała wymieniona nawierzchnię i powstaną światła skrzyżowanie z ulicą Parkową (zjazd z wiaduktu).


- Te dwie potężne inwestycje zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych, stąd - mimo utrudnień dla mieszkańców tej części miasta i kierowców – decyzja o przyjęciu o rozpoczęciu i przeprowadzeniu inwestycji. Dla skorodowanego i sypiącego się wiaduktu na ul. Parkowej to ostatni dzwonek. Stan wiaduktu był już dwa lata temu alarmujący, a mocno się pogorszył podczas prowadzonego tamtędy objazdu aut przy modernizacji Wiaduktu Odolanowskiego. Nie można było – ze względu na bezpieczeństwo i mieszkańców i kierowców – przesuwać tego remontu w czasie. Mam nadzieję, że firma wyłoniona w drodze przetargu, dotrzyma terminów i zakończy prace tak, jak przyjęła warunki w umowie. Maksymalnie długo będzie przejezdna ulica Mylna, którą będzie można ominąć wiadukt, do rozpoczęcia roku szkolnego już powinna tam być sygnalizacja świetlna, która docelowo usprawni ruch i wyjazd z ul. Mylnej na wiadukt. Na ul. AK będą nowe chodniki i ciąg pieszo-rowerowy. Autobusy MZK od 11 marca będą jeździć zmieniona trasą – warto zwrócić na to także uwagę – podkreśla Prezydent Jarosław Urbaniak.


Rzeczowa realizacja inwestycji: marzec - październik 2014 r.


Etapy realizacji inwestycji:

1. Remont wiaduktu nad linią kolejową w ciągu ulicy Parkowej do 30.10.2014 r.

2. Ulice Armii Krajowej i Mylna - Wykonanie sygnalizacji świetlnej, przebudowa chodników i ciągów rowerowych do 30.08.2014 r.

Szacunkowy koszt inwestycji: 6.070.000,00 zł

Miasto liczy na dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na poziomie 3 mln PLN


Zakres zaplanowanych robót jest różny w zależności od odcinka przedmiotowej drogi i zakłada co następuje:

~w obszarze ul. Parkowej:

-remont wiaduktu nad linią kolejową wraz z wymianą nawierzchni drogowej o długości 45 metrów,

przebudowa kanalizacji deszczowej - długość odcinka – 424 metrów,

przebudowa dojazdów na wiadukt - długość odcinka 199 metrów,

przebudowa chodników na dojazdach do parametrów ciągu pieszo – rowerowego - długość – 226 metrów.

~w obszarze ul. Armii Krajowej:

od strony północnej - budowa ścieżki rowerowej o długości 372 metrów,

od strony południowej - przebudowa istniejącego odcinka chodnika na ścieżkę rowerową (długość odcinka - 185 metrów), przebudowa chodnika na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kantaka (długość odcinka - 185 metrów) oraz przebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy od ul. Kantaka do ul. Wrocławskiej (długość odcinka – 176 metrów),

~w obszarze ul. Mylnej - budowa sygnalizacji świetlnej – skrzyżowanie z ulicą Parkową (zjazd z wiaduktu) i przebudowa chodników na długości 69 metrów.

Na całej długości przebudowywanego ciągu drogowego wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Wykonane zostaną także przejścia dla pieszych.


W realizację inwestycji zaangażowany jest także Powiat Ostrowski na mocy umowy o partnerstwie na realizację przedsięwzięcia z dnia 30 września 2013 roku w kwocie ok. 300 tysięcy złotych.
Miejski Zakład Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w związku z remontem wiaduktu na ul. Parkowej (wiadukt Zębcowski) i zamknięciem go dla ruchu pojazdów autobusy linii nr 14 i linii A od dnia 11 marca 2014 roku kursować będą objazdem po następujących trasach:.

W kierunku Zębcowa (pętla Przeskok) od przystanku przy ul. Głogowskiej powrót do ronda Sybiraków i dalej przez ul. Odolanowską, ul. Wspólną, ul. Słoneczną do ul. Mylnej i dalej bez zmian po dotychczasowej trasie.

W kierunku Centrum od ul. Mylnej przez ul. Słoneczną, ul. Wspólną, ul. Odolanowską, ul. Kopernika, ul. Kościuszki do ul. Głogowskiej i dalej bez zmian po dotychczasowej trasie.

Dla linii nr 14 nieczynne będą w obu kierunkach przystanki Armii Krajowej I i Armii Krajowej II, a przystanek Wrocławska - bank (przy Gimnazjum nr 1) zostanie przeniesiony na przystanek Kościuszki Bank.

Dla linii A nieczynne będą w obu kierunkach przystanki Kościuszki - Armii Krajowej.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim