1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Projekt na upiększenie Parku 600-lecia

Projekt na upiększenie Parku 600-lecia

18/02/2014 16:02  |  Dawid Bilski
Projekt na upiększenie Parku 600-lecia

Powstała koncepcja programowa docelowego zagospodarowania Parku 600-lecia w Ostrowie. Ze względu na ogromny zakres, różnorodność proponowanych funkcji a także powierzchnię do zagospodarowania zarówno czas jak i koszty liczone są na lata i miliony złotych. Koncepcja jest jednak narzędziem ułatwiającym wybór poszczególnych części do sukcesywnego zagospodarowania i jednocześnie wskazówką co robić a czego nie robić na terenie parku.


Wzorem dla ostrowskiego parku jest Park Nauki w Warszawie. Do chwili obecnej w parku tym znajdują się: boisko wielofunkcyjne oraz skatepark. Co ma powstać w przyszłości?


1. Strefa SPORTOWO-REKREACYJNA - w pasie od Al.Solidarności, na którym obecnie już istnieje skate-park oraz Orlik 2012 oraz na południu parku od strony ul.Radosnej

2. Strefa "PARK NAUKI" - wzdłuż Al.Solidarności

3. Strefa "CHILLOUTOWA POLANA WYPOCZYNKOWA" - wewnątrz zadrzewień - centralna część parku

4. Strefa "TAJEMNICZEJ PUSZCZY" - część zagospodarowana na zasadach rezerwatu przyrody z minimalną ingerencją człowieka

5. Strefa "POLANA KONCERTOWA" - pas pomiędzy strefą sportową i KOZIM BORKIEM


Czy doczekamy się realizacji tych projektów? Czy może jest to jedna z pierwszych przedwyborczych obietnic?