1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Masz miesiąc na zapisanie dziecka do przedszkola

Masz miesiąc na zapisanie dziecka do przedszkola

31/01/2014 10:57  |  Dawid Bilski
Masz miesiąc na zapisanie dziecka do przedszkola
fot. SKI

Przez cały luty potrwa elektroniczny nabór do ostrowskich przedszkoli. W ramach rekrutacji przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci młodsze będzie można zapisać podczas rekrutacji uzupełniającej, która uruchomiona zostanie 3 kwietnia.


Nabór - wzorem lat ubiegłych - przeprowadzany jest elektronicznie i jest realizowany dwutorowo.

- Rodzice, którzy już mają dzieci w przedszkolu mogą zadeklarować czy nadal chcą, by ich dzieci do przedszkoli uczęszczały. Rodzice deklarują także czas pobytu dziecka w przedszkolu. Z  informacji pozyskanych z Wydziału Oświaty wynika, że rodzice zainteresowani są dłuższym pobytem dziecka w przedszkolu. Do przedszkoli przyjmowane są także dzieci, które dopiero zaczynają edukację przedszkolną - wyjaśnia Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego

.

W Ostrowie Wielkopolskim jest 14 przedszkoli samorządowych. Przygotowano w nich 550 nowych miejsc. Przyjmowane będą przede wszystkim cztero i trzylatki.

W przedszkolach niepublicznych, czyli w tych, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, jest dodatkowo 400 wolnych miejsc. W klasach zerowych przy szkołach -€“ 125.


W tym roku obowiązek rekrutacji spoczywa na dyrektorach przedszkoli. W przyszłym roku miasto będzie musiało podjąć stosowną uchwałę określającą kryteria. Pierwszeństwo przy naborze mają dzieci zameldowane na terenie Ostrowa Wielkopolskiego z rodzin wielodzietnych i  rodzice samotnie wychowujący dzieci.


- Dyrektorzy będą mogli weryfikować oświadczenia złożone przez rodziców. Jeżeli rodzic pracuje, dziecko jest niepełnosprawne lub jeśli np. dziecko jest z  rodziny wielodzietnej - czyli w przypadku gdy mowa o kryteriach, które umożliwiają pierwszeństwo przy naborze - będzie możliwość weryfikacji, której wcześniej nie było. Ustawodawca określił także dokładnie kto jest osobą samotnie wychowującą dziecko. To osoby z prawomocnie orzeczonym rozwodem, w separacji - i  tutaj trzeba będzie pokazać stosowne dokumenty - dodaje M. Maląg.


Szczegóły naboru dostępne są tutaj.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim