1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Więcej matematyki i fizyki w ostrowskich szkołach

Więcej matematyki i fizyki w ostrowskich szkołach

21/01/2014 14:03  |  Dawid Bilski
Więcej matematyki i fizyki w ostrowskich szkołach
fot. Biuro Prasowe i Relacji Społecznych UM Ostrów

Umowę o współpracy podpisały 20 stycznia 2014 roku Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków oraz I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego. - Priorytetem będzie powstanie I klasy gimnazjum z rozszerzoną matematyką, fizyką oraz rozszerzonym językiem angielskim - mówi Prezydent Jarosław Urbaniak.

Zajęcia z matematyki i języka angielskiego skierowane do gimnazjalistów prowadzić będą nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącym, przy współpracy z nauczycielami Gimnazjum nr 3 im. Uczniowie tej klasy realizować będą autorski program wychowawczy.

- To śmiałe i innowacyjne przedsięwzięcie. Klasa będzie oparta o autorski program z matematyki i języka angielskiego i w tych dwóch przedmiotach będzie przez nauczycieli z liceum. Oznacza to, że do gimnazjum w klasie I i II będą przychodzili nauczyciele z  I LO. Zakładamy, że w klasie III na matematykę i język angielski uczniowie będą przychodzili już do liceum. Ta klasa - po zakończeniu nauki w gimnazjum - program kontynuowała by w liceum - wyjaśnił Marek Ewiak, dyrektor Gimnazjum nr 3.

- W klasie realizowany będzie autorski program wychowawczy, prowadzony przez nauczycieli gimnazjum, przy wsparciu nauczycieli liceum. Dla młodzieży zostanie stworzony szeroki program idący w kierunku budowania osobowości oraz kształtowania charakteru - dodał Marek Lewicki, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego.

Jak podkreśla Prezydent Jarosław Urbaniak umowa - oraz jej priorytetowe zadanie czyli powstanie klasy matematyczno - językowej - wpisuje się w miejskie działania mające na celu dostosowanie ostrowskiej młodzieży do potrzeb rynku pracy.

- Zależy nam, aby ostrowscy maturzyści mieli lepsze wyniki na maturze. I ważne, żeby wykazali się większą wiedzą i większym zakresem umiejętności. Temu ma służyć współpraca między I Liceum Ogólnokształcącym i Gimnazjum nr 3. W programie ponownie pojawia się matematyka, tym razem, z elementem humanistycznym i językowym, a także sportowym - powiedział Prezydent Jarosław Urbaniak.

Powstanie klasy matematyczno - językowej to nie jedyne założenie umowy. Porozumienie zakłada także organizację warsztatów humanistycznych dla uczniów gimnazjum realizowanych w I Liceum Ogólnokształcącym prowadzonych przez nauczycieli współpracujących szkół. Główną tematyką warsztatów będzie szeroko rozumiana wiedza o kulturze z uwzględnieniem literatury, malarstwa i filmu Ważnym założeniem umowy jest także utworzenie koła języka włoskiego dla uczniów Gimnazjum nr .

- Szkoły zamierzają także współpracować na polu sportowym. Zarówno gimnazjum, jak i nasze liceum wyróżniają się głównie w koszykówce. Zakładamy zatem organizację zajęć w formie turniejów i festiwali sportowych dla uczniów Gimnazjum nr 3 i I LO z możliwością udziału innych zaproszonych szkół - dodał M. Lewicki.

Umowa jest wynikiem wieloletniej współpracy - do tej pory nieformalnej - między nauczycielami szkół. Teraz sformalizowana została także współpraca między Radami Pedagogicznymi i Zespołami Przedmiotowymi Nauczycieli. Wszystko ma służyć wymianie doświadczeń oraz doskonaleniu procesu kształcenia młodzieży.

- Podpisanie umowy to duży krok naprzód - jeśli mowa o współpracy między szkolnictwem prowadzonym przez miasto Ostrów Wielkopolski i Powiat Ostrowski. To odważna decyzja, szczególnie w kontekście gimnazjów, bo jest wielu, którzy gimnazja krytykują. Umowa i określone w niej zadania to bez wątpienia innowacja pedagogiczna. To także kontynuacja tego, co od kilku lat funkcjonuje. Bo od kilku lat warsztaty matematyczne dla gimnazjalistów są prowadzone w I LO - powiedział Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

Umowa ma charakter otwarty. Zakłada realizację innych działań i projektów edukacyjnych przyjętych wspólnie w trakcie trwania umowy. Klasa ruszy od września 2014 r.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim