1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Powiat z przyszłością

Powiat z przyszłością

18/12/2013 11:32
Powiat z przyszłością

Piętnastolecie istnienia obchodził reaktywowany w 1998 roku w wyniku reformy administracyjnej Powiat Ostrowski. Z okazji jubileuszu w dniu 14 grudnia 2013 r. w N-klubie w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Powiatu.


Odrodzone powiaty powstały na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka z 7 sierpnia 1998 roku powołującego 307 powiatów ziemskich i 65 powiatów grodzkich. Wśród nich powołany został również powiat ostrowski złożony z 8 gmin. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wraz z ustawą o samorządzie powiatowym, uchwalił, także ordynację wyborczą. Stanowiła ona, że rada powiatu liczącego do 160 tysięcy mieszkańców liczyć będzie 55 radnych wybranych w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. W kolejnych kadencjach liczba ta zmniejszyła się do 27 radnych.


- Gdyby do naszego jubileuszu zastosować terminologię godów małżeńskich, dzisiejszą rocznicę nazwalibyśmy kryształową lub szklaną. Jaką charakterystykę samorządu możemy wyprowadzić z tej szklanej metafory? Kruchość? Chyba jednak nie, zważywszy na fakt, iż tradycja powiatów sięga w Polsce XIV wieku. Użyteczność? Tego dowodzić nie trzeba. Może, więc szklana rocznica symbolizuje przejrzystości i uczciwość działań przedstawicieli ostrowskiej samorządności – mówił Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego.


– Samorząd powiatowy zlikwidowano w 1950 roku i w Polsce Ludowej wprowadzono na wzór radziecki terenowe organy jednolitej władzy państwowej. Likwidacja powiatów, jako jednostek administracyjnego podziału nastąpiła w 1975 roku przy okazji zwiększenia liczby województw. W miejsce 17 województw i pięciu miast wydzielonych utworzono aż 49 województw. W tej reformie nie likwidacja powiatów była najważniejsza, ale zwiększenie liczby województw. Mówiono, że głównym politycznym celem było dążenie I sekretarza PZPR do osłabienia pozycji sekretarzy wojewódzkich. Podział administracyjny z trójstopniowego pozostał dwustopniowy. Po kilku latach okazało się, że nowy podział nie sprawdza się bo m.in. województwa okazały się za słabe i przynajmniej w niektórych kręgach zaczęto mówić o powrocie do dużych województw i powiatów – mówił prof. Jerzy Pietrzak, historyk i regionalista, ale także pierwszy laureat Wojciecha 2012 nagrody ustanowionej z okazji 125-lecia powstania pierwszego Powiatu Ostrowskiego.


Idea przywrócenia samorządu terytorialnego ponownie pojawiła się podczas obrad okrągłego stołu, ale strony zarówno rządowa jak i opozycyjna miały różne wizje samorządów.


- Jako historyk żałuję, że twórcy reformy w nazewnictwie niektórych organów nie odwołali się do nazw historycznych. Mamy, więc radę powiatów, a nie sejmik powiatowy. Mamy zarząd powiatu a nie wydział powiatu Największym nieporozumieniem było nazwanie przewodniczącego Zarządu Województwa Marszałkiem Województwa. Bo w polskiej tradycji ustrojowej marszałkiem zawsze zwano przewodniczącego sejmiku, a przed wojną przewodniczący zarządu województwa nazywał się starostą krajowym – powiedział prof. J. Pietrzak.


Pierwsza sesja odrodzonego powiatu odbyła się 9 listopada 1998 roku. Przewodniczył jej najstarszy wiekiem radny Eugeniusz Wojciechowski z Sojuszu Lewicy Demokratycznej wspomagany przez najmłodszą radną Barbarę Kołodziej z Akcji Wyborczej Solidarność. Przewodniczącym Rady Powiatu wybrany został Michał Wilczura z Przymierza Społecznego, a jego zastępcami zostali Jarosław Lisiecki z Akcji Wyborczej Solidarność i Paweł Rajski z Unii Wolności. Pierwszym starostą został Andrzej Dera, wicestarosta Piotr Walkowski.


W minionym okresie 15-lecia funkcję radnych pełniło 88 osób, w tym tylko pięcioro przez cały okres jej istnienia.


- Dziś nisko się kłaniam z wielkim szacunkiem koleżance i kolegom samorządowcom, którzy od pierwszej kadencji do dziś pełnią funkcje radnych. Są to: Maria Kędzierska-Jachimek, Paweł Rajski, Grzegorz Finke, Włodzimierz Jędrzejak i Leszek Michalak. Trzech naszych kolegów zakończyło już swoją ziemską wędrówkę: śp. Bolesław Majchrzak, śp. Stanisław Pułkownik i śp. Jerzy Kryjom - mówił A. Leraczyk.


- Każda próba oceny, wybrania tego, co najważniejsze będzie subiektywna. Bo jak w kilka minut powiedzieć o wszystkim, co działo się w Powiecie Ostrowskim. Wśród wielu różnorodnych zadań niezmienne są jednak trzy obszary działalności powiatu: oświata, drogownictwo i służba zdrowia. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka danych. Wciągu ostatnich 15 lat liczba uczniów z ponad 12 tys. w roku szkolnym 1998-1999 spadła do 6,2 tys. obecnie. To pokazuje jak demografia determinuje podejmowanie decyzji, czasem bardzo trudnych i nie dla wszystkich zrozumiałych – mówił Paweł Rajski.


W drogownictwie na nieco ponad 400 km dróg bitumicznych w ciągu 15-lecia wyremontowano ok. 150 km, tj. ok. 37 proc. angażując w to zadanie wraz z chodnikami ok. 87 mln zł.


Ze względu na nieobecność życzenia w formie listu złożył pierwszy Starosta Andrzej Dera. Także Piotr Walkowski obecnie poseł na Sejm RP wspominał sukcesy i życzył pomyślności. Życzenia popłynęły także od Senator Andżeliki Możdżanowskiej, radnych wojewódzkich Rafała Żelanowskiego i Seweryna Kaczmarka, wójtów i burmistrzów gmin Powiatu Ostrowskiego.


– Kiedy powiat powstawał opinie były różne, także takie czy jest on w ogóle potrzebny. Nie zważając na to zaangażowaliśmy się w jego konstytuowanie. Pierwszym takim momentem, kiedy zostaliśmy zauważeni na zewnątrz to była dyslokacja środków, powstanie budżetu i pierwsze inwestycje w terenie. Później doszły środki zewnętrzne, unijne, zaangażowanie samorządu. Byliśmy nie tylko jednostką administracyjną, ale zostaliśmy także dostrzeżeni przez mieszkańców. To nie jest samo chwalenie, ale udało się wiele rzeczy zrobić. Chciałoby się więcej, ale przecież samorząd ostrowski ma przed sobą przyszłość – powiedział


W cześci artystycznej wystąpił Chór Con Forza pod kierunkiem Janusza Lipińskiego.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Powiat z przyszłością
    8 zdjęć Powiat z przyszłościąPowiat z przyszłościąPowiat z przyszłościąPowiat z przyszłościąPowiat z przyszłością
    +