1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ostrowska Karta Rodziny 3 + uchwalona przez Radnych

Ostrowska Karta Rodziny 3 + uchwalona przez Radnych

29/11/2013 23:13  |  Hubert Błaszczyk
Ostrowska Karta Rodziny 3 + uchwalona przez Radnych

Radni miejscy na Sesji Rady Miejskiej 28 listopada jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wprowadzenia programu "Ostrowska Karta Rodziny 3+" . - Celem jest stworzenie systemu ulg i preferencji skierowanych do rodzinach wielodzietnych - mówi Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta.

 

Adresatami programu są rodziny z trojgiem i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia (jeśli dziecko uczy się lub studiuje).


- Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z programu jest posiadanie „Ostrowskiej Karty Rodziny 3+”,którą otrzyma każdy członek rodziny spełniający kryteria. Jedynym kryterium uczestnictwa w programie jest liczba posiadanych dzieci - wyjaśnia Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta.

 

Działaniem objęta zostanie każda rodzina wielodzietna niezależnie od osiąganego dochodu. Oferta skierowana jest także dla osób samotnie wychowujących troje lub więcej dzieci. Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego jest około 766 rodzin wielodzietnych, w tym z trojgiem dzieci 634, natomiast z czworgiem i więcej 132.

 

Ulgi i zniżki w ramach pakietu, jakie miasto Ostrów Wielkopolski proponuje od nowego 2014 roku to 50 % zniżki na zakup biletów do Kina Komeda, 50 % zniżki na imprezy organizowane przez OCK oraz 50 % zniżki na zakup biletów do Muzeum Miasta. Zwolnienia obejmują także opłaty za pobyt stały dziecka wprzedszkolu i żłobku miejskim za 3 i kolejne dziecko.

 

 

Ostrowską Kartę Rodziny 3+ wsparli także ostrowscy przedsiębiorcy. Do tej pory udział w programie zadeklarowało 10 firm z Ostrowa Wielkopolskiego. Lista partnerów jest cały czas otwarta.

 

- Firma przystępując do programu otrzymuje tytuł partnera Programu i sama określa wielkość i rodzaj wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Dzięki możliwości udziału w programie prywatnych przedsiębiorców oferta staje się bardzo szeroka i atrakcyjna dla mieszkańców. 17 grudnia podpiszemy list intencyjny z firmami, które już się do programu zgłosiły. Następnie organizować będziemy spotkania tematyczne, m.in. z aptekami, księgarniami, etc - dodaje M. Maląg.

 

Karta ma obowiązywać od 1 stycznia 2014 roku.

 

Partnerem projektu jest ostrowskie Koło Stowarzyszenia Związek Dużych Rodzin 3 +, którego prezesem jest Katarzyna Kierstein - Pietrzak.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim