1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Podsumowano akcję usuwaniu azbestu

Podsumowano akcję usuwaniu azbestu

20/11/2013 18:36  |  Hubert Błaszczyk
Podsumowano akcję usuwaniu azbestu

W listopadzie 2013 roku została zakończona czwarta edycja programu „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. W ramach programu udało się usunąć 505 102 kg wyrobów azbestowych na łączną kwotę 235 126,93 zł, które zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych w Dobrowie.

 

Celem programu była likwidacja wyrobów zawierających azbest. Likwidację wyrobów zawierających azbest koordynował Powiat Ostrowski jako zadanie realizowane wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, t.j. Gminą i Miastem: Nowe Skalmierzyce, Odolanów i Raszków, Gminami: Przygodzice, Sieroszewice, Sośnie, Ostrów Wielkopolski i Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski.

 

W programie wzięły udział: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe oraz członkowie Polskiego Związku Działkowców. Na montaż finansowy przedsięwzięcia składały się środki finansowe pochodzące z budżetu powiatu i gmin oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu z udziałem środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach programu udało się usunąć 505 102 kg wyrobów azbestowych na łączną kwotę 235 126,93 zł które zostały unieszkodliwione na składowisku odpadów niebezpiecznych w Dobrowie. Tegoroczny program obejmował działania polegające na demontażu i usuwaniu wyrobów azbestowych. Największa ilość szkodliwego azbestu tj. 115 474 kg została usunięta z terenu gminy Raszków. Do programu zgłosiły się 194 podmioty, z czego największa ilość z terenu Gminy Ostrów Wielkopolski. Osoby biorące udział w programie otrzymały dofinansowanie w wysokości 100 % kosztów demontażu, usuwania, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

 

Wykonawcą robót polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest była firma FHU Elżbieta Perz z Ostrowa Wielkopolskiego.Firma ta posiadała wszystkie niezbędne zezwolenia oraz profesjonalne zaplecze techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać prace demontażowe i rozbiórkowe.

 

W trosce o środowisko naturalne Powiat Ostrowski zamierza kontynuować podjęte w roku 2010 działania zmierzające do likwidacji jak największej ilości azbestu. Szczegóły realizacji programu w roku 2014 zostaną podane w późniejszym terminie.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim