1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Decydujmy wspólnie

Decydujmy wspólnie

17/11/2013 19:38  |  Hubert Błaszczyk
Decydujmy wspólnie

"Decydujmy Wspólnie" - to hasło, pod którym odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa. Debata miała na celu poznanie potrzeb, a zarazem oczekiwań mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego i Powiatu Ostrowskiego w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Debata odbyła się w środę 13 listopada 2013 roku w Sali Sesyjnej.

 

Debata społeczna odbyła się z udziałem Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka i Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Rafała Batkowskiego.

 

Zaproszenia Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniewa Raczaka, przyjęli także Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, samorządowcy, przedstawiciele wielu instytucji, młodzież szkolna i mieszkańcy powiatu. O potrzebie organizowania takich debat może świadczyć fakt, że w sumie wzięło w niej udział około 300 mieszkańców miasta i powiatu ostrowskiego.

 

 

 

 

Komendant Wojewódzki oraz Wojewoda Wielkopolski w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tego spotkania, które daje możliwość poznania problemów związanych z bezpieczeństwem mieszkańców naszej społeczności. Zachęcali jednocześnie wszystkich uczestników do zadawania pytań i aktywnego udziału w debacie. Aktualny stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrowskiego przybliżył wszystkim w swoim wystąpieniu Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak.

 

Po wystąpieniach przyszedł czas na pytania i problemy ze strony mieszkańców naszego powiatu. Wiele z nich dotyczyło spraw związanych z infrastrukturą drogową i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Poruszano także kwestie związane z działaniem telefonów alarmowych Policji oraz numeru 112. Zdecydowanym tematem przewodnim debaty okazały się jednak tematy związane z problemem dopalaczy. Żaden z poruszanych tematów nie pozostał bez odpowiedzi ze strony zaproszonych gości.

 

 

 

Uczestnicy debaty zostali poproszeni o wypełnienie anonimowych ankiet, z których wnioski posłużą do planowania kolejnych tego typu przedsięwzięć

 

Na zakończenie debaty insp. Rafał Batkowski dziękując wszystkim za tak liczny udział, zaprosił już na kolejne spotkanie w przyszłym roku, podczas którego ostrowska policja zostanie poddana ponownej ocenie lokalnego społeczeństwa. Z kolei Komendant Powiatowy Policji w Ostrowie Wielkopolskim nadkom. Zbigniew Raczak zapewnił, że wszystkie poruszane problemy i postulaty zgłaszane podczas debaty zostaną dokładnie przeanalizowane i staną się podstawą do działań podejmowanych przez ostrowską policję.

 

Organizatorem debaty była Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim.

.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim