1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

13/11/2013 21:41  |  Hubert Błaszczyk
Uroczysta Sesja Rady Miejskiej

 Medale Republiki Ostrowskiej oraz medale Za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego wręczono podczas 15. uroczystej Sesją Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z okazji Święta Miasta. Sesja odbyła się 10 listopada 2013 r. w Ostrowskim Centrum Kultury.

 


- Zgromadziliśmy się dzisiaj – 10 listopada, w dniu Święta Miasta, w dziewięćdziesiątą piątą rocznicę wydarzeń Republiki Ostrowskiej. Ten niedzielny wieczór możemy nazwać wigilią Narodowego Święta Niepodległości. Sąsiedztwo ważnych dla nas rocznic w sposób niejako symboliczny uzmysławia nam nierozerwalne związki losów Ostrowa z losami naszej Ojczyzny. Symboliczny wymiar ma nie tylko bliskie sąsiedztwo wspomnianych dat, ale także fakt, że Święto Miasta poprzedza jutrzejsze święto obchodzone w całej Polsce. Możemy bowiem być dumni, że to tu, w Ostrowie, zaistniał niepodległościowy zryw, który antycypował wybuch powstania wielkopolskiego. Ale to nie jedyna taka analogia. Sześćdziesiąt dwa lata później przed „Polskim Sierpniem” był „Ostrowski Lipiec” 1980 roku. To wówczas pracownicy tutejszego Zakładu Automatyki Przemysłowej, a chwilę później – Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego rozpoczęli strajki, domagając się sprawiedliwości. Tak więc wydarzenia Republiki Ostrowskiej możemy nazwać preludium powstania wielkopolskiego, wydarzenia „Ostrowskiego Lipca” – preludium „Solidarności" - powiedział Jarosław Lisiecki Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

- Gromadzimy się tutaj z powodu niecierpliwości naszych przodków. 95 lat temu, nie czekając na rozkaz wybuchu powstania, to oni spragnieni wolności 10 listopada 1918 roku wyzwolili Ostrów. Ta niecierpliwość dzisiaj też jest cechą szczególną ostrowian. Jesteśmy niecierpliwi i w kontekście tego, co robimy na co dzień, jesteśmy niecierpliwi gdy mówimy o rozwoju miasta. Jesteśmy niecierpliwi, gdy mówimy o rozwoju naszej ojczyzny. My, ostrowianie, chcemy, żeby było szybko, tu i teraz. Ostrów to miejsce, w którym niecierpliwość przekuwa się cnotę - powiedział Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

 

Medal Za zasługi dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego


przyznaje Rada Miejska. To wyróżnienie obywatela miasta lub innej osoby, organizacji i instytucji w uznaniu szczególnych zasług dla Ostrowa Wielkopolskiego. Z takim wnioskiem mogą występować komisje Rady Miejskiej, co najmniej 6 radnych, Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, organizacje społeczne i polityczne działające na terenie Ostrowa Wielkopolskiego oraz rady osiedli. Podczas tegorocznego Święta Miasta medalami zostali odznaczeni: Krzysztof Nadera, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. dr Jerzego Bruskiego przy zarządzie oddziału w Ostrowie Wielkopolskim, Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Zakładów Automatyki Przemysłowej "Spółki" w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Krotoszyńskiej 25.

 


 

Krzysztof Nadera - zasłużony policjant i społecznik, dziś już na emeryturze. Służbę w policji rozpoczął w 1983 roku w policyjnym patrolu. Przez kilka lat był kierownikiem referatu dzielnicowych. W latach 90 był komendantem I Komisariatu Policji w Kaliszu, następnie zastępcą komendanta policji w Pleszewie. Od 1996 roku przez 10 lat pełnił funkcję komendanta Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie, natomiast od 2006 do 2013 roku kierował Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim. To między innymi dzięki niemu ostrowska Komenda Powiatowa Policji jest uznawana za jedną z najlepszych w Wielkopolsce.

 

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Zakładów Automatyki Przemysłowej "Spółki" w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

Klub działa od 1968 roku. Wcześniej znany jako Bank Krwi, następnie jako Klub przy MERA ZAP. Pierwszym prezesem klubu był Wojciech Płonka. Początkowo klub liczył 67 członków, następnie 137 osób, a obecnie 15 członków i 9 wolontariuszy. Aktualnie prezesem klubu jest Wiesław Czekalski, sekretarzem natomiast Krystyna Kopras. Odznaczenia i wyróżnienia członków świadczą o społecznej działalności klubu nie tylko w ruchu honorowego krwiodawca, ale również na rzecz rodzin potrzebujących. Przez ostatnie 20 lat krwiodawcy oddali ponad 380, 110 ml. krwi.

 

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. dr Jerzego Bruskiego przy zarządzie oddziału w Ostrowie Wielkopolskim działa przy Zarządzie Oddziału PCK w Ostrowie Wielkopolskim. Wcześniej znany jako Bank Krwi. Funkcję prezesów pełnili kolejno: Edmund Grzęda, Czesław Kisała, a od 1993 r. Stanisław Staroojciec. Członkowie klubu uczestniczą w akcjach charytatywnych organizowanych przez zarząd oddziału PCK na rzecz pomocy rodzinom ubogim miasta i regionu. Przez ostatnie 20 lat członkowie i wolontariusze oddali 13 369,500 ml krwi.

 


Medal Republiki Ostrowskiej


- przyznawane są przez Radę Miejską w uznaniu wybitnych osiągnięć w dziedzinie samorządności, edukacji, kultury, sztuki, sportu, gospodarki, polityki, działalności publicznej oraz promocji i mecenatu na rzecz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego i regionu. Medal może być przyznany mieszkańcowi miasta oraz osobom z kraju i zagranicy a także organizacjom. W wnioskiem może wystąpić co najmniej 12 członków Rady Miejskiej, Prezydent Miasta oraz organizacje pozarządowe i społeczno-polityczne działające na terenie miasta. W tym roku medale zostały przyznane: Zdzisławowi Dolacie, Maciejowi Kopeckiemu, Jerzemu Kazimierzowi Lekiemu, Jerzemu Mikołajczykowi i Pawłowi Stańczakowi.


 


Zdzisław Dolata - społecznik, pedagog i długoletni radny niezwykle zaangażowany w sprawy społeczne Ostrowa Wielkopolskiego i jego mieszkańców. Emerytowany nauczyciel, prezes Akcji Katolickiej działającej przy Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Antoniego, wieloletni radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego. Inicjator i twórca programu opiekuńczo-wychowawczego „Mój Brat, Moja Siostra – Nasza Rodzina”, który z powodzeniem funkcjonuje w Ostrowie Wielkopolskim od 13 lat. W jego ramach przeszkoleni wolontariusze są łączeni w pary przyrodniego rodzeństwa z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub dziećmi, które po prostu potrzebują na co dzień opieki i wsparcia. Do dziś połączono 100 par nowego rodzeństwa.
Maciej Kopecki - ostrowianin, obecnie mieszkający w Warszawie. Od 1998 roku naczelny grafik Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Osobiście nadzoruje prace graficzne przed rozpoczęciem produkcji banknotów. Wykonywał prace przy projektowaniu banknotów do serii „Wielcy Polacy”. Jest autorem banknotu kolekcjonerskiego o nominalne 10 zł, wyemitowanego przez Wytwórnię Papierów Wartościowych w 90. rocznicę odzyskania niepodległości. Nowością był nam nim znak dla niewidomych wykonano w formie reliefu, czyli trójwymiarowego elementu, wyczuwalnego przez opuszki palców. Jest także twórcą znaczków wklęsłodrukowych drukowanych dla Poczty Polskiej oraz projektu pierwszego polskiego paszportu biometrycznego.

 

 

Jerzy Kazimierz Leki - związany przede wszystkim z ostrowskim środowiskiem kolejowym. W latach 1975-1997 był naczelnikiem PKP Wagonowni Ostrów Wielkopolski. W latach 1997-1998 był dyrektorem Zakładu Taboru, a w latach 1998-2003 zastępcą dyrektora Zakładu Taboru w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1990-1996 piastował funkcję wiceprezesa Klubu sportowego "Ostrovia". Długoletni radny Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 


Jerzy Mikołajczyk - Nie jest urodzonym ostrowianinem, ale z Ostrowem Wielkopolskim związany jest od 1969 roku, kiedy to otrzymał propozycję objęcia ordynatury Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu Miejskim i Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej. Szefem oddziału był do 1992 roku. Początkowo pracował sam, mając do pomocy jednego pediatrę. Stworzył podstawy wzorcowo prowadzonego oddziału, który zawsze zwraca uwagę na dobro i los pacjenta, ale nie zaniedbuje nowinek technicznych i wszelkich modernizacji sposobów leczenia. Oprócz pracy szpitalnej, Pan Jerzy Mikołajczyk był mocno zaangażowany w pracę pedagogiczną. Przez 21 lat był wykładowcą anatomii i chirurgii w Liceum, a później Studium Medycznego w Ostrowie Wielkopolskim. Niezwykle lubiany przez najmłodszych pacjentów, ale też szanowany w środowisku lekarskim.

 

 

Paweł Stańczak - w latach 1962-1988 był ordynatorem Oddziału Położniczo-Ginekologicznego Szpitala Miejskiego i Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1966-1973 pełnił funkcję zastępcy dyrektora d/s lecznictwa Szpitala Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji ordynatora w 1988 roku przeszedł do lecznictwa otwartego prowadząc poradnię "K" w Przychodni Rejonowej na ul. Mertki. Był członkiem Związku Zawodowego Pracowników Służby Zdrowia. Towarzystwa Planowania Rodziny, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. W 1975r. odznaczony medalem "Zasłużony dla Województwa Poznańskiego", w 1979r. odznaką "Zasłużony Działacz Towarzystwa Planowania Rodziny" oraz Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi. W czasie jego ordynatury ośmiu lekarzy - jego asystentów - uzyskało pierwszy, a sześciu drugi stopień specjalizacji z ginekologii i położnictwa. W latach 1990-1994 był radnym Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, jednocześnie był członkiem zarządu Miasta.

 


W uroczystej Sesji Rady Miejskiej udział wzięli: parlamentarzyści - Poseł RP, przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński, Poseł RP Andrzej Dera, Poseł RP Piotr Walkowski, Senator RP Andżelika Możdżanowska, Ksiądz Biskup Edward Janiak Ordynariusz Diecezji Kaliskiej, radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Rafał Żelanowski i Seweryn Kaczmarek, Honorowi Obywatele Miasta Ostrowa Wielkopolskiego: ks. Infułat Tadeusz Szmyt, Henryk Kubera, Kajetan Hądzelek i Piotr Bloński; Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, radni miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Zastępcy Prezydenta Miasta Marlena Maląg i Stanisław Krakowski, Sekretarz Miasta Andrzej Baraniak, Daniel Sztendera Wiceprezydent Kalisza, Krzysztof Rasiak Wójt Gminy Przygodzice, Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski i Piotr Śniegowski PrzewodniczącyRady Gminy Ostrów Wielkopolski, Kazimierz Sipka Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Bolesław Borkowski Skarbnik tejże Gminy, Mirosław Busza Sekretarz Gminy Sieroszewice, duchowieństwo ostrowskie: ks. Prałata Tomasz Ilski, ks. prałat Paweł Kostrzewa, ks. prałat Alfred Mąka; były Prezydent Miasta Jerzy Świątek, byli Przewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Marek Czemplik, Aleksandra Kierstein, Lech Topolan, Ryszard Taciak; Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej brygadier Andrzej Morta, Komendant Powiatowy Policji komisarz Zbigniew Raczak, dyrektorzy jednostek samorządowych i spółek komunalnych miasta, samorządowych instytucji kultury i ostrowskiej oświaty, przewodniczący rad osiedli.

 

W uroczystości wzięli także udział ostrowianie szczególnie zasłużeni dla nauki polskiej: prof. Jerzy Pietrzak, prof. dr hab. Krystyna Cieślik, prof. dr hab. Tomasz Opala, profesor Włodzimierz Dolatowski.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim