1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. I etap budowy kanalizacji sanitarnej na Pruślinie zakończony

I etap budowy kanalizacji sanitarnej na Pruślinie zakończony

01/11/2013 12:09  |  Hubert Błaszczyk
I etap budowy kanalizacji sanitarnej na Pruślinie zakończony

I etap budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części osiedla Pruślin zakończony. Zakończona została także budowa serca tej inwestycji – czyli przepompowni ścieków oraz kanału tłocznego, który doprowadzać będzie ścieki do ulicy Grabowskiej. 29 października 2013r. nastąpiło oficjalne uruchomienie tłoczni.

 

Przepompownia ścieków powstała w rejonie ulicy potocznie zwanej dziś KL – to nowa ulica równoległa do ulicy Grabowskiej. Teren jest trudny ze względu na gęstą zabudowę i bardzo wąskie drogi. Na dodatek teren ten jest położony wyżej w okolicy ulicy Grabowskiej i jest wyraźny spadek przy drodze KL. Stąd współpraca przy budowie kanalizacji z Miejskim Zarządem Dróg, który w tym samym czasie układał rury kanalizacji deszczowej.

 

- Wszystko po to, by maksymalnie zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców na czas trwania robót – mówi Jacek Nasiadek, prezes PWiK Wodkan SA.

 

- Gdy ruszaliśmy z całym projektem wyciągnięcia Pruślina z "zaszłości cywilizacyjnej" podkreślałem, że jest to zadanie na lata, nie na jedna kadencję. Do zbudowania mamy około 11 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 10 kilometrów nawierzchni drogowej i 9 kilometrów kanalizacji deszczowej. To I etap kanalizacji sanitarnej, ale będą kolejne. A uruchamiana dziś przepompownia to najkosztowniejszy element I etapu inwestycji, która pochłonęła około 1/4 całości inwestycji - wyjaśniał Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak.

 

 

 

 

Wykonano I etap kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej, Hebanowej, Mahoniowej i drodze zwanej „KL”.

 

- Zamierzamy wykonać dalszą część ulicy KL, która będzie zbierała ścieki z ulicy Bukowej poprzez Cisową. Będzie to "rama kanalizacyjna". Teraz będziemy zabiegać o podłączanie się mieszkańców z już wybudowanych ulic, następnie będziemy chcieli budować tam, gdzie zdeklarowało się jak najwięcej mieszkańców. To jeden z wymogów ekologicznych w postaci podłączenia się minimum 120 mieszkańców na kilometr wybudowanej sieci. Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy się podłączali – dodaje prezes PWiK Wodkan SA w Ostrowie Wielkopolskim Jacek Nasiadek. – Nam zależy nam na odbiorcach i na efekcie ekologicznym.

 

Uchwała nr XLIII/632/2006 uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta w rejonie ulicy Dębowej mówi wprost „Ścieki sanitarne powinny być kierowane do sieci komunalnej. Dopuszcza się, do czasu realizacji w pobliżu sieci kanalizacyjnej, gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach (…) Na terenach wyposażonych w kanalizację sanitarną wszystkie obiekty, w których mogą powstawać ścieki sanitarnej, powinny być niezwłocznie podłączone do tej kanalizacji”.


- Spółka Wodkan SA ma duży problem z pokazaniem w Wojewódzkim i Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska tzw. efektu ekologicznego. Nie wszyscy bowiem mieszkańcy podłączają się do tej kanalizacji. A inwestycja realizowana jest pot to, by uporządkować gospodarkę ściekami, by trafiały one na oczyszczalnię ścieków. Spółka Wodkan SA przez instytucje nadzorcze ochrony środowiska jest rozliczana także ze wskaźników i efektów. Czyli my musimy się wykazać ile osób zamienia istniejące szambo na przyłącze do kanalizacji. Od tych cyfr zależy dalsze finansowanie tej potężnej inwestycji. Stąd po zakończeniu I etapu budowy sieci i zbudowaniu ramy kanalizacyjnej – w dalszej kolejności do realizacji będą kierowane te ulice, których mieszkańcy zadeklarują podłączenie się do sieci kanalizacyjnej, tak by spółka mogła wykazać się wspomnianym już efektem ekologicznym – podkreślał Prezydent Jarosław Urbaniak.

 


W ramach I etapu położono sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dębowej, Hebanowej, Mahoniowej i drodze zwanej „KL”. Wykonawcą tego etapu prac była wyłoniona w drodze przetargu firma Usługi Budowlano Kanalizacyjne Budokan Czesław Gwidzek.

 

W pierwszym etapie powstało 4,2 km sieci kanalizacji sanitarnej w pięciu ulicach. Koszt tej inwestycji to blisko 5 milionów złotych. Budowa kanalizacji i deszczowej to także szereg wymaganych uzgodnień z wieloma partnerami – Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń, Regionalna Dyrekcją Ochrony Środowiska w Poznaniu, Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim