1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Zdobywać doświadczenie w Europie

Zdobywać doświadczenie w Europie

22/10/2013 15:41  |  Hubert Błaszczyk
Zdobywać doświadczenie w Europie

Ponad 1,3 miliona złotych pozyskał z UE Powiat Ostrowski na międzynarodowe wymiany i staże. W latach 2012 i 2013 do Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec i Francji wyjeżdżali absolwenci, uczniowie, nauczyciele i pielęgniarki, aby podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i nauczyć się języka.

 

W piątek, 18 października 2013r. oficjalnie podsumowano projekty międzynarodowych staży i wymian realizowanych przez Powiat Ostrowski w latach 2012 i 2013. Z programów unijnych: „Uczenie się przez całe życie: i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki sfinansowano w sumie 6 projektów na łączną kwotę 1.339.912,04 złotych.


W ramach projektu „Europejski Nauczyciel – poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim” 46 nauczycieli z 6 szkół ponadgimnazjalnych (ZST, ZSTE CKU, ZSE, ZSU, ZSBE, ZSP CKU), w tym 22 językowców i 24 nauczycieli przedmiotów zawodowych wyjechało do partnerskich placówek w Wielkiej Brytanii (Tellus Group Plymouth), Finlandii (Raahe Vocational Institute) i Niemiec (BBZ Berlin, SBBS Sonneberg, BTZ Rohr).


W ramach europejskich staży zawodowych dla uczniów za granicą kształciło się w sumie 81 uczniów: 25 uczniów Zespołu Szkół Technicznych (mechatronicy w niemieckim Centrum Kształcenia Zawodowego SBBS w Sonneberg, informatycy w Tellus Group w Plymouth), 30 uczniów Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych z kierunków: budownictwo, geodezja oraz urządzenia sanitarne (w niemieckim Centrum Kształcenia Zawodowego w Walldorf oraz fińskim Instytucie Kształcenia Zawodowego w Raahe), 26 technik pojazdów samochodowych z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim (Tellus Group w Plymouth oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Rohr).

 

Ponadto w ramach projektu europejski staż zawodowy dla absolwentów Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim dwie osoby kształciły się we francuskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bar Le Duc oraz restauracjach z regionu Lotaryngii.

 

- Nasi uczniowie u naszych zagranicznych partnerów są cenieni za swoją wiedzę, ale również za dobre wychowanie. Bardzo szybko przystosowują się do nowych warunków, a nowoczesne technologie nie stanowią dla nich żadnej bariery. Dlatego też uważam, że warto w tą młodzież inwestować. Dla nas jest to konkretna inwestycja i konkretne pieniądze, bo w sumie w przeciągu tych dwóch lat pozyskaliśmy z zewnątrz milion trzysta tysięcy złotych – mówi Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

 

Wszystkie powyższe projekty przygotowywane były przez pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, którzy na każdym etapie realizacji ściśle współpracowali z dyrektorami szkół, księgowymi, nauczycielami i uczniami. Aplikacje składane były do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, który jest dysponentem funduszy przyznanych przez Komisję Europejską w kraju. Na konferencji podsumowującej nie mogło zabraknąć przedstawiciela Fundacji.

 

- Te projekty w taki praktyczny sposób pomagają młodym ludziom zobaczyć jak wygląda świat. Często jest to pierwszy wyjazd za granicę, któremu towarzyszy strach przed nowym i nieznanym. Natomiast, kiedy ci uczniowie wracają są już innymi ludźmi, są pewni siebie i mają już plan do czego w życiu dążyć. Myślę, że to jest najważniejsze dla młodego człowieka, aby mieć jakiś pomysł na siebie – mówi Patrycja Makowska z FRSE.


Przypomnijmy, że Program Leonardo da Vinci w latach 2007-2012 umożliwił wyjazd za granicę ponad 13.000 uczniów i 4.000 pracowników i absolwentów, a cały budżet Programu wyniósł 130 milionów euro.

 

Warto podkreślić, że w 2013 roku zupełnie nowym wyzwaniem był projekt realizowany przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim „Bezpieczny szpital - bezpieczny pacjent – wymiana doświadczeń w zakresie poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa pacjenta”. Dzięki niemu grupa 25 pielęgniarek i położnych przez 2 tygodnie pracowała i szkoliła się w Klinice Medinos w niemieckim Sonnebergu.

 

- Już wiadomo, że na lata 2013-2014 Powiat Ostrowski otrzymał 3 miliony 200 tysięcy złotych na 10 kolejnych projektów. Jest to ogromny sukces zważywszy na to, że z całej Wielkopolski do Fundacji zgłoszono 15 projektów, z czego 10 pochodziło od nas i wszystkie uzyskały dofinansowanie – informuje Marcin Woliński, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.


Na zakończenie konferencji uczniom wręczono certyfikaty potwierdzające udział w projektach unijnych, natomiast uczniowie Zespołu Szkół Technicznych przekazali Andrzejowi Leraczykowi Przewodniczącemu Rady Powiatu Ostrowskiego logo powiatu wykonane na obrabiarce cyfrowej CNC podczas stażu w Sonnebergu.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim