1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. To już siódma inauguracja

To już siódma inauguracja

22/10/2013 15:36  |  Hubert Błaszczyk
To już siódma inauguracja

W auli Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 17 października 2013r. odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2013/2014 Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Uczestniczyli w niej słuchacze I roku w rekordowej liczbie 87 osób oraz reprezentanci roczników starszych. Aktualnie OUTW liczy 402 słuchaczy a zajęcia dydaktyczne, dodatkowe i pozaedukacyjne prowadzone są 40 grupach.

 

W uroczystość, której oprawę artystyczną prezentowało Stowarzyszenie Śpiewacze „Lira’’ pod kierownictwem Jadwigi Smok uczestniczyli: Rafał Żelanowski i Seweryn Kaczmarek – radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Paweł Rajski – starosta ostrowski, Marlena Maląg – zastępca prezydenta Ostrowa Wlkp., Piotr Walkowski - poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polski,Monika Kwiatkowska - asystent Angeliki Możdżanowskiej – senator Rzeczypospolitej Polski i Jolanta Maćkowiak – dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina w Ostrowie Wlkp. Władze Społecznej Akademii Nauk reprezentowali: Zenon Kłopocki – dyrektor Wydziału SAN i  dr inż. Tadeusz Sarnowski – dziekan Wydziału SAN i przewodniczący Rady Programowej OUTW. Obecni także byli przedstawiciele regionalnych mediów.

 

W pierwszej części uroczystości prezes Zarządu OUTW – Józef Kozan powitał wszystkich obecnych a szczególnie członków Zarządu (którzy zaprezentowali się tym razem w oryginalnych biretach), Rady Programowej, Komisji Rewizyjnej i Samorządu Słuchaczy. Momentem szczególnym w tej części było wręczenie przez Starostę Ostrowskiego dyplomu Ryszardowi Dolacie – członkowi zarządu OUTW, który w dniu 14 października otrzymał, nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, tytuł honorowy Profesora Oświaty.

 

Druga część poświęcona była immatrykulacji słuchaczy I roku, którzy złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje. Wykład inauguracyjny nt. ”I stworzył Bóg profilaktykę”… wygłosił pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu dr Andrzej Stogowski.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim