1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Stypendia im. Jana Pawła II wręczone

Stypendia im. Jana Pawła II wręczone

17/10/2013 18:12  |  Hubert Błaszczyk
Stypendia im. Jana Pawła II wręczone

- Jesteście dowodem na to, że czas poświęcony nauce to najlepsza inwestycja, jaką człowiek może poczynić - powiedział Prezydent Jarosław Urbaniak podczas uroczystości wręczenia Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2013/ 14. Uroczystość odbyła się we wtorek 15 października 2013 roku.

 

Stypendia im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych. Stypendium to jest przyznawane raz na półrocze i  wypłacane jest jednorazowo: dla ucznia szkoły podstawowej – 600 zł, dla ucznia gimnazjum 700 zł .


Na I półrocze roku szkolnego 2013/ 14 stypendium otrzymało 122 uczniów w szkołach podstawowych oraz 102 w szkołach gimnazjalnych. Wnioski opiniowała Kapituła ds. przyznawania stypendium. W skład kapituły wchodzą: Stanisław Krakowski Zastępca Prezydenta Miasta - przewodniczący kapituły, Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta, członkowie Rady Miejskiej Dorota Grześkowiak i Andrzej Kornaszewski oraz Ksiądz Prałat Jerzy Adamczak - przedstawiciel Kurii Diecezjalnej.

 

- Stypendium stanowi szczególną nagrodę za całokształt pracy ucznia, jego zaangażowanie oraz rozwijanie umiejętności i pasji życiowych. Jest ono formą motywacji dla uczniów oraz powodem do dumy - dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców - mówi Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta.

 

- Z 277 wniosków złożonych w szkołach podstawowych 9 nie spełniało kryterium regulaminowej średniej ocen, natomiast 31 wniosków złożonych było przez uczniów nie zamieszkałych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Z kolei ze 164 wniosków złożonych w gimnazjach, 4 nie spełniały kryterium regulaminowego średniej ocen, a 15 wniosków złożonych było przez uczniów, którzy nie mieszkają w Ostrowie Wielkopolskim - wyjaśnia Stanisław Krakowski Zastępca Prezydenta Miasta, przewodniczący kapituły.


Podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania stypendium jest średnia ocen uzyskana w półroczu poprzedzającym półrocze roku szkolnego, na które uczeń składa wniosek. Stypendium na I półrocze roku szkolnego 2013/ 14 przyznawane było idąc od najwyższej średniej ocen 6,00 do 5, 60 w przypadku szkół podstawowych oraz 6,00 do 5, 33 w przypadku gimnazjów.


- Bycie stypendystą wynika nie tylko z ogólnych wzorowych wyników w nauce. To także często ponadprzeciętne umiejętności w zakresie poszczególnych przedmiotów. Jestem przekonany, że czas i wysiłek włożony w naukę dziś zaprocentuje w przyszłości. Być może będzie tak, że to nie wy będziecie szukać pracy, ale praca będzie szukać was, czego wam serdecznie życzę
- powiedział Prezydent Jarosław Urbaniak.

 

Podczas uroczystości stypendia wręczono także uczniom, którzy wykazują szczególne uzdolnienia i osiągnięcia w zakresie matematyki, historii, chemii. To 2 uczniów ze szkół podstawowych oraz 3 uczniów z gimnazjów. Ponadto w gronie stypendystów są także uczniowie z terenu gmin ościennych: Gminy Przygodzice, Gminy Ostrów Wielkopolski, Miasta i Gminy Krotoszyn – łącznie 17 uczniów z czego 8 w szkołach podstawowych, a 9 w gimnazjach.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim