1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Jesienne porządki

Jesienne porządki

17/10/2013 18:08  |  Hubert Błaszczyk
Jesienne porządki

Jesienne sprzątanie chodników przy posesjach to przede wszystkim kwestia odpowiedzialności prawnej właścicieli, a nie tylko estetyki. Przechodzień, który poślizgnie się – na przykład na nieuprzątniętych liściach – i dozna jakiegoś urazu, może później żądać odszkodowania, zwrotu kosztów leczenia, a nawet wypłacania renty.

 

Jak pozbyć się liści, które opadły z drzew? To proste. Wystarczy je zgrabić i zebrać na kompostownik lub wyrzucić do kosza na odpady komunalne lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na ul. Staroprzygodzkiej 121 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 i w soboty od 8:00 do 12:00.


A co w sytuacji, gdy liście leżą na chodniku? Właściciel jest obowiązany zapewnić systematyczne sprzątanie chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz terenu na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego – między innymi poprzez oczyszczanie z opadłych liści i innych zanieczyszczeń.

 

Wówczas należy zgrabić i spryzmować liście na skraju chodnika od strony jezdni w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów oraz nieutrudniający ruchu z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, co znacznie ułatwi ich odbiór przez służby miejskie.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim