1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Konferencja specjalistów PARPA w sprawie przemocy

Konferencja specjalistów PARPA w sprawie przemocy

13/10/2013 15:13  |  Hubert Błaszczyk
Konferencja specjalistów PARPA w sprawie przemocy

VII Konferencja organizowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pn. „W trosce o skuteczność pomocy dla osób doświadczających przemocy – prawo, psychologia i praktyka” miała charakter seminaryjno – warsztatowy. W środę 9 października 2013r. w Forum Synagoga odbyła się seminaryjna, teoretyczna część konferencji. Na przybyłych słuchaczy czekała mocna dawka informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie przekazywana przez grono profesjonalistów.

 

Wśród wykładowców znaleźli się m. in. przedstawiciele Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie z dyrektorem Krzysztofem Brzózką na czele, prawnik oraz terapeuta i mediator Centrum PSR.


Przystępując do organizacji tegorocznej konferencji organizatorzy wystąpili do Pierwszej Damy RP Pani Anny Komorowskiej z prośbą o objęcie patronatem honorowym działań podejmowanych w ramach konferencji. Niestety, ogrom obowiązków na terenie całego kraju uniemożliwił Pani Annie Komorowskiej osobiste przybycie do Ostrowa Wielkopolskiego. Słowa uznania dla organizatorów oraz słuchaczy skierowane przez Pierwszą Damę odczytał Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak. Przed rozpoczęciem wykładów Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powitała wszystkich zaproszonych, szczególnych gości oraz wszystkich, którzy czują chęć pomagania innym i tego dnia chcieli doskonalić swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w wykładach.


Otwarciem wykładowej części konferencji było wystąpienie Pana Krzysztofa Brzózki – Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Dyrektor przedstawił słuchaczom skalę sprzedaży oraz produkcji alkoholu na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. W wystąpieniu pojawiło się wiele badań, danych statystycznych oraz porównań, które zobrazowały uczestnikom jak duży jest problem alkoholu w poszczególnych krajach, oraz jakie wiążą się w tym konsekwencje. Dyrektor PARPA Pan Krzysztof Brzózka już po raz szósty gościł w Ostrowie Wielkopolskim w ramach organizowanych konferencji. Prezentacje dyrektora Brzózki zawsze cieszą się uznaniem oraz spotykają się z pozytywnymi opiniami słuchaczy.

 

Wystąpienie Pani Katarzyny Łukowskiej – Zastępcy Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie miało być, i z pewnością było odpowiedzią na pytanie „Dlaczego osoby doświadczające przemocy trwają w szkodliwych związkach?”. Prezentacja przedstawiona przez Panią Katarzynę Łukowską uświadomiła zebranym w Forum Synagoga pedagogom, pracownikom socjalnym, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownikom miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych placówek pomocowych działających na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego jak trudne jest „wyrwanie się” ze związku z oprawcą, z człowiekiem nadużywającym alkoholu czy stosującym przemoc wobec najbliższych. Katarzyna Łukowska podkreśliła jak ważna w procesie wychodzenia ze szkodliwego związku jest pomoc płynąca ze strony placówek pomocowych. Osoba chcąca wyjść z trudnej relacji z partnerem potrzebuje wsparcia. Często jednak bywa, że nie może liczyć na nie ze strony bliskich czy rodziny. Dlatego tak ważne jest, aby na terenie miasta działały Punkty Informacyjno – Konsultacyjne, dyżury psychologów, terapeutów, tak, aby każdy kto potrzebuje pomocy czy porady miał do niej stały dostęp.

 

Ważne w pracy z klientem, który doświadcza przemocy bądź sam ją stosuje jest podejście terapeuty do samego problemu ale przede wszystkim do osoby. I  właśnie to zagadnienie było hasłem przewodnim kolejnego wystąpienia. „Co zrobić, żeby klient przyszedł do nas po raz drugi – praktyczne wskazówki dla interwentów i pomagaczy”. Praktycznych wskazówek w zakresie tego tematu zebranym udzielił Tomasz Świtek – terapeuta, trener i mediator Centrum PSR. Wystąpienie szczególnie ważne dla pedagogów, konsultantów pracujących w Punktach Informacyjno Konsultacyjnych, członków grup roboczych oraz dla wszystkich tych, którzy z uwagi na charakter swojej pracy stykają się z ofiarami przemocy, członkami ich rodzin a nawet z samymi oprawcami. Wystąpienie Tomasz Świtka, rzeczowe i poparte życiowymi sytuacjami dało słuchaczom obraz tego, jak powinni postępować z klientem aby zachęcić go do otwarcia się i podzielenia swoimi doświadczeniami, przeżyciami z terapeutą. Dla każdego pomagacza, który podejmuje działania na rzecz osób krzywdzonych bądź krzywdzących priorytetem powinno być aby osoba ta wróciła do niego po raz drugi, aby chciała korzystać z terapii i podjęła decyzję o zmianie własnego życia, o zmianie na lepsze.

 

Zwieńczeniem tegorocznej VII Konferencji była spora dawka przepisów oraz porad prawnych udzielnych przez prawnika i konsultanta w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy Grzegorza Wronę. Prawnik, ale przede wszystkim praktyk, który na co dzień styka się z problemem przemocy w rodzinie i patrzy na tą przemoc zarówno oczami ofiary jak i sprawcy. Pan Grzegorz Wrona zapoznał uczestników z najważniejszymi zasadami obowiązującymi w prawie a dotyczącymi osób krzywdzonych bądź krzywdzących. Ukazał aspekty prawa w ochronie osób krzywdzonych oraz wszelkie formy pomocy specjalistycznej i prawnej dla takich osób wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy.


„Podejmowanie interwencji i udzielanie pomocy z zastosowaniem procedury Niebieskiej Karty” - pod taką nazwą odbyły się organizowane w ramach konferencji warsztaty. Dwa ważne nazwiska oraz dwie aktywne grupy spotkały się 10 października na warsztatach w Hotelu Villa Royal. Dorota Jaszczak – Kuźmińska oraz Anna Michalska – specjalistki ds. przeciwdziałania przemocy, obie współpracujące z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, autorki publikacji podejmujących tematykę przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaprezentowały podczas warsztatów formy pomocy dla osób doświadczających przemocy w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

 

VII Konferencja organizowana przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przeszła już do historii zważając na zainteresowanie uczestników oraz zaangażowanie prowadzących zasadne jest zorganizowanie konferencji również w roku kolejnym. Konferencje w Ostrowie Wielkopolskim stają się już czymś w rodzaju tradycji. Tradycji, którą z uwagi na podejmowane na konferencjach tematy z pewnością warto pielęgnować.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim