1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Powtórka przed …

Powtórka przed …

01/10/2013 15:24  |  Hubert Błaszczyk
Powtórka przed …

To już była siódma edycja warsztatów naukowych, zorganizowanych w dniach od 24 do 27 września 2013 r. przez Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz miejscowy Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego, w których wzięli udział uczniowie z koła humanistycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Zagadnieniem wiodącym tegorocznych spotkań było: Przestrzeń historyczna – terytorium, krajobraz, kultura.

 

W zajęciach, które odbyły się 26 IX 2013 r. uczniowie wysłuchali wykładów prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego: „Orbis terrarium jako obszar wspólnej egzystencji w starożytności” i prof. dr hab. Tomasza Jasińskiego: „Socjotopografia miasta średniowiecznego w Polsce”. Czas między wykładami przeznaczony był na pracę uczniów w wybranych siedmiu grupach warsztatowych z tekstami źródłowymi. Materiały analizowano od przykładowego tematu z epoki starożytnej: „O świątyniach, czyli gdzie i jak mieszkali rzymscy bogowie?”, poprzez: „Rolę wojska kwarcianego w systemie obrony siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej” do problematyki regionalnej np. „Panoramy, place, ulice. Przestrzeń kulturowa miast na dawnych pocztówkach i fotografiach”. W dodatkowej grupie VIII odbyło się spotkanie informacyjne dla uczniów biorących udział w Olimpiadzie Historycznej 2013/2014, które prowadził dr hab. Michał Zwierzykowski.

 

Dla opiekunów zorganizowano spotkanie z przedstawicielami: Instytutu Historii UAM, Centrum Turystyki Kulturowej Trakt i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, poświęcone m.in. zapoznaniu się z wybranymi fragmentami podręcznika dla edukatorów pt.: „Dziedzictwo kulturowe Ostrowa Tumskiego w Poznaniu” oraz prelekcji nt możliwości pozyskiwania środków na projekty edukacyjne z grantów samorządowych i unijnych.

 

Dla młodych adeptów muzy Klio, Instytut Historii UAM przygotował cyfrową wersję książki-informatora VII spotkań dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz certyfikaty. Możliwe, że niektórzy z uczestników zdecydują się na studia historyczne, wybierając z bogatej palety ofert instytutu od Zakładu Historii Starożytnego Wschodu do Zakładu Kultury i Myśli Politycznej.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim