1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Komunikaty
  4. Budowa ulicy Sadowej

Budowa ulicy Sadowej

12/04/2012 21:51
Budowa ulicy Sadowej
fot. Biuro Prasowe UM Budowa ulicy Sadowej

Trwają prace przy budowie ulicy Sadowej – jednego z elementów tzw. „małej ramy komunikacyjnej” Ostrowa Wielkopolskiego. Droga ma połączyć nowowybudowaną ulicę Strzelecką z ulicą Brzozową. - Inwestycja jest możliwa do zrealizowania dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych - wyjaśnia Prezydent Jarosław Urbaniak.


W pierwszej kolejności, w ramach „małej ramy komunikacyjnej”, została przedłużona ulica Strzelecka, następnie – w ramach offsetu powstała droga dojazdowa do Galerii Ostrovia. Teraz trwają prace przy budowie ulicy Sadowej.


- To ostatni element małej ramy komunikacyjne w tej części miasta. Gdy skończymy budowę drogi, będzie można przejechać bezpośrednio od ulicy Kaliskiej do ulicy Krotoszyńskiej. Prace mają trwać do końca listopada br. – wyjaśnia Jarosław Urbaniak Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.

Zakres robót obejmuje m.in. budowę nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę zjazdów z kostki betonowej, budowę ścieżki pieszo – rowerowej. W ramach inwestycji zostanie wybudowany wiadukt nad nieużywanymi w tej chwili torami należącymi niegdyś do ZNTK, a dziś do Konsorcjum EKK Wagon.


- Droga będzie liczyć ponad 1 kilometr. Powstanie jezdnia bitumiczna o szerokości 7 metrów oraz ciąg pieszo- rowerowy o szerokości 3,5 metra. Są projektowane także dwa przepusty, które będą pozwalały na przeprowadzenie pociągów – wyjaśnia Marcin Wieruchowski, prezes Miejskiego Zarządu Dróg.


Planowana jest także przebudowa sieci energetycznej, gazowej i telekomunikacyjnej.


- Na skrzyżowaniu ul. Sadowej z ul. Wrocławską i ul. Brzozową powstanie rondo, które może być zrealizowane nie w ramach tego zadania, ale oddzielnie, na mocy porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu – dodaje Stanisław Krakowski, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa.

Wniosek o środki zewnętrzne przygotowywało Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego. Projekt pn. "Budowa ulicy Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego" uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego. Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego miasto uzyska dotacje w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Budowa ulicy Sadowej
    5 zdjęć Budowa ulicy SadowejBudowa ulicy SadowejBudowa ulicy SadowejBudowa ulicy Sadowej
    +