1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Na sygnale
  4. Pieszy na drodze

Pieszy na drodze

25/09/2013 23:07  |  Hubert Błaszczyk
Pieszy na drodze

Wczoraj na terenie powiatu ostrowskiego policjanci przeprowadzili wzmożone działania ukierunkowane na wykroczenia popełniane przez pieszych. Policjanci bacznie przyglądali się także zachowaniom zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego w korelacji kierujący - pieszy


Przepisy prawa o ruchu drogowym definiują pieszego jako osobę znajdującą się poza pojazdem na drodze i nie wykonującą na niej robót lub czynności, przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również osobę prowadzącą, ciągnącą lub pchającą rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy podręczny lub inwalidzki, osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, a także osobę w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej.

 

Pieszych, podobnie jak kierowców pojazdów jednośladowych, określa się najczęściej mianem niechronionych uczestników ruchu drogowego. Naturalnie nie oznacza to, że te osoby nie posiadają żadnych praw związanych z uczestniczeniem w ruchu drogowym. Określenie to oznacza, że piesi nie posiadają żadnych chroniących go zabezpieczeń, jak w przypadku kierowców poruszających się samochodami, których w pewnym stopniu chroni karoseria.

 

Obecność policjantów miejscach, gdzie piesi bardzo często popełniają wykroczenia, obligowała większość do przestrzegania przepisów. Pomimo tego policjanci zmuszeni byli nałożyć mandaty i pouczenia na 23 pieszych, którzy z przepisami ruchu drogowego byli na bakier. W działaniach podejmowanych przez policjantów nie jest ważna statystyka. Najważniejsze jest zapobieganie i ograniczanie liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

 

Zdecydowana reakcja na każde wykroczenie popełniane przez pieszego, jak również kierujących wobec pieszych, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w tym obszarze. Bardzo ważnym elementem, mającym wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, jest także szeroko prowadzona profilaktyka. Edukacja społeczeństwa poprzez informowanie na stronach internetowych Komendy oraz w lokalnych mediach o najczęściej popełnianych wykroczeniach i ich skutkach, ma na celu spowodowanie właściwych zachowań na drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego. Na szczególne podkreślenie zasługuje tutaj fakt prowadzenia działań profilaktycznych wśród najmłodszych. Podjęta w tym zakresie współpraca z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Kaliszu, skutkuje przekazywaniem materiałów promujących bezpieczeństwo na drodze oraz elementów odblaskowych, które wręczają policjanci podczas spotkań w szkołach oraz na festynach.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim