1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Milionowy program wsparcia dla szkół

Milionowy program wsparcia dla szkół

25/09/2013 14:00  |  Hubert Błaszczyk
Milionowy program wsparcia dla szkół

W sumie 62 placówki oświatowe zostały objęte „Kompleksowym Programem Wspomagania Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na terenie Powiatu Ostrowskiego”. Wart niemal 2 miliony złotych projekt, finansowany jest ze środków unijnych i ma przede wszystkim usprawnić system doskonalenia nauczycieli.

 

Przedsięwzięcie oficjalnie zainaugurowano w poniedziałek, 16 września 2013r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zespół projektowy wraz z koordynatorem merytorycznym Jerzym Wójcickim spotkał się z dyrektorami wszystkich szkół biorących w nim udział. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte 62 placówki oświatowe z terenu powiatu ostrowskiego, w tym: 28 szkół podstawowych, 12 gimnazjów, 6 zasadniczych szkół zawodowych, 6 techników, 8 liceów ogólnokształcących, a także 2 przedszkola. Liczba nauczycieli objętych pilotażem to 782 osoby z terenu powiatu.

 

- Głównym założeniem projektu jest zmodernizowanie systemu doskonalenia nauczycieli w taki sposób, aby był on spójny z przyjętą strategią rozwoju danej placówki. Uczestnicy projektu będą musieli zmierzyć się z kilkoma problemami, m.in. zdefiniować potrzeby szkół i przedszkoli w zakresie doskonalenia zawodowego, spróbować skoordynować podmioty oferujące szkolenia, zmotywować nauczycieli do kontynuowania rozwoju zawodowego po dyplomowaniu – wyjaśnia Robert Kaczmarek,

 

Asystent Koordynatora projektu z Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim - Pośrednio projekt będzie miał wpływ również na uczniów i skutkować będzie wyższym poziomem wiedzy i umiejętności oraz lepszymi wynikami na sprawdzianach i egzaminach końcowych.

 

Projekt będzie realizowany w ciągu dwóch lat, od 02 września 2013r. do 30 czerwca 2015r. Powiat Ostrowski pozyskał na jego realizację 1.886.232,58 złotych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Zwycięska aplikacja konkursowa przygotowana została przez zespół projektowy w Referacie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim