1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Europejski nauczyciel

Europejski nauczyciel

25/09/2013 13:47  |  Hubert Błaszczyk
Europejski nauczyciel

Ostatnia siedmioosobowa grupa nauczycieli z ostrowskich szkół ponadgimnazjalnych w dniach od 2 do 13 września 2013 roku odbyła szkolenie w Berlinie. Wyjazd był możliwy dzięki programowi Leonardo da Vinci realizowanego przez Powiat Ostrowski.

 

W programie wymiany doświadczeń uczestniczyły cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych budowlanych i nauczyciel języka niemieckiego z Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych oraz dwie nauczycielki przedmiotów zawodowych logistycznych z Zespołu Szkół Ekonomicznych.

 

Niemiecki partner projektu Bildungs- und Beratungszentrum für Beruf und Beschäftigung Berlin gGmbH (BBZ) to firma oświatowa użytku publicznego, która realizuje szeroką ofertę w zakresie preorientacji zawodowej, przygotowania do zawodu, kształcenia zawodowego kooperacyjnego i ustawicznego doskonalenia zawodowego.

 

Zgodnie z przygotowanym programem strony niemieckiej, uczestnicy projektu zapoznali się z funkcjonowaniem ośrodka BBZ i innych instytucji, związanych z kształceniem w branży budowlanej i logistycznej. W kolejnych dniach pobytu odwiedzili szkoły zawodowe, dysponujące warsztatami szkoleniowymi w zakresie kształtowania przestrzeni i koloru, pracownię uczącą zasad funkcjonowania firmy logistycznej oraz centrum kształcenia praktycznego w zawodach budowlanych.

 

- Wszędzie dominowała przestrzeń, nowoczesne wyposażenie i doskonale urządzone stanowiska do wykonywania różnorodnych zadań praktycznych. Ośrodki szkolenia praktycznego to miejsca, gdzie możliwe jest łączenie teorii z praktyką, doskonalenie umiejętności i przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych. Pobyt w różnych placówkach umożliwił również poznanie procedury przeprowadzania egzaminów na kwalifikacje zawodowe w Niemczech – mówi Ewa Wegner, nauczyciel ZSB-E w Ostrowie Wielkopolskim.

 

Uczestnictwo w zajęciach to cenne doświadczenie dla ostrowskich nauczycieli przedmiotów zawodowych, które umożliwiło przede wszystkim poznanie funkcjonowania systemu kształcenia i egzaminowania zawodowego w Niemczech. Zdobytą wiedzę, potwierdzoną europejskim certyfikatem, poczynione obserwacje i wnioski wykorzystają oni z pewnością w swojej pracy zawodowej.

 

W trakcie pobytu odbyły się wizyty w firmach kształcących praktycznie uczniów: specjalistycznej budowlanej FRISCH&FAUST Civil Engineering oraz logistycznej PLISCHKA Logistik GmbH.

 

- W kształceniu zawodowym w Niemczech funkcjonuje system dualny – ścisła współpraca zakładów pracy i szkół. Początek edukacji zawodowej związany jest zawarciem umowy z pracodawcą, następnie ma miejsce wybór szkoły odpowiednio dla zawodu. U pracodawcy uczeń ćwiczy zadania możliwe do wykonania w warunkach danego zakładu, a dodatkowo w centrum - odbywa praktykę w zakresie uzupełniających czynności w swoim zawodzie. Współpraca zakładów pracy i szkół daje bardzo dobre efekty w zakresie troski o ucznia i zapobiegania bezrobociu – dodaje E. Wegner.

 

Dwutygodniowy pobyt nauczycieli w Berlinie obfitował w liczne wydarzenia o charakterze obserwacyjnym i szkoleniowym, a także kulturowym. W czasie wolnym od zajęć uczestnicy projektu mieli możliwość wg uznania i zainteresowań zwiedzać muzea, obiekty zabytkowe i miejsca o znaczeniu historycznym w Berlinie i Poczdamie.

 

Do tej pory w ramach Programu Leonardo da Vincibędącego częścią Programu „Uczenie się przez całe życie” pt.: „Europejski nauczyciel – poprawa, jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Ostrowskim” na wymianę międzynarodową do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Finlandii wyjechało 39. nauczycieli. Projekt został przygotowany przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim