1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Czas zawodowców w „Ekonomiku”

Czas zawodowców w „Ekonomiku”

23/09/2013 15:18  |  Hubert Błaszczyk
Czas zawodowców w „Ekonomiku”

Nowoczesne pracownie komputerowe oraz portal do rekrutacji praktykantów, stażystów lub pracowników uruchomiono oficjalnie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Ostrowie. To efekt wprowadzenia w tej placówce szkolenia modułowego i udziału w projekcie „Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”.

 

Oficjalne przekazanie sprzętu i prezentacja portalu odbyła się podczas panelu informacyjnego w dniu 19 września 2013 roku. Ostrowski „Ekonomik’’ uczestniczy w projekcie „Czas Zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, którego partnerem jest Politechnika Poznańska, Urząd Marszałkowski w Poznaniu oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Projekt ten realizowany jest przez szkołę od września 2012 roku, a warunkiem uczestnictwa było wprowadzenie nowoczesnego, modułowego kształcenia zawodowego nastawionego na praktyczne umiejętności zawodowe uczniów. Ten rodzaj kształcenia to odejście od tradycyjnej formy edukacji i przede wszystkim uwzględnienie oczekiwań rynku pracy. W ZSE kształceniem modułowym objęto zawody technika logistyka i technika ekonomisty.

 

- To jest kształcenie nowoczesne nastawione na przekazywanie praktycznych umiejętności zawodowych naszym uczniom. Wiedza teoretyczna jest ograniczona do minimum. Przestawienie się na ten system było także dla nas dużym zaskoczeniem. Dzięki współpracy z Politechniką Poznańską było to jednak łatwiejsze – powiedziała Beata Matuszczak, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Ostrowie.

 

- To jest kształcenie droższe i dla nas, jako organu prowadzącego jest to istotna informacja. Uznaliśmy jednak, że warto inwestować w młodych, jeśli oni w zamian otrzymają konkretną wiedzę i lepiej będą mogli radzić sobie na rynku pracy. Obecnie z naszych placówek dwie szkoły ZSE i Zespół Szkół Technicznych prowadzą szkolenie modułowe. Myślę, że w następnych latach dołączać będą kolejne szkoły – powiedział P. Rajski.


Dzięki udziałowi w projekcie szkoła otrzymuje podwójne korzyści. Dla uczniów to możliwości uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych poszerzających zainteresowania i kompetencje niezbędne w zawodzie. Nauczyciele z kolei mogą brać udział w warsztatach przygotowujących do modułowego nauczania. Wszyscy mogą liczyć także na bezpłatne pakiety edukacyjne oraz oprogramowanie.

 

Co równie istotne szkoła otrzymała także znaczący zastrzyk sprzętowy.


- Dostaliśmy nowoczesną pracownię informatyczną z 31 laptopami, rzutnikiem multimedialnym z funkcją tablicy interaktywnej, mobilne szafki do przewozu sprzętu. Doposażyliśmy także pracownie ekonomiczną w sprzęt, oprogramowanie oraz pracownię logistyczną w sprzęt i oprogramowanie i 31 tabletów. Wartość tego zakupu to ok. 150 tys. złotych. To także wydatny wpływ, na jakość kształcenia zawodowego – wyjaśniała dyrektor ZSE.

 

Do udziału w panelu zaproszeni zostali pracodawcy, którzy współpracują ze szkołą. Zapoznali się m.in. z zasadami funkcjonowania portalu, na którym pracodawcy mogą zgłaszać zapotrzebowanie na kompetencje, jakie powinni posiadać przyszli pracownicy. Dla szkoły to informacja jak zmienia się zapotrzebowanie pracodawców. To także szansa dla uczniów ZSE, by rejestrując się w portalu już na etapie szkolnym prezentowali swoje umiejętności i poszukiwali miejsca pracy.

 

W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt do nauczania w zawodach technik logistyk i technik ekonomista: mobilna pracownia informatyczna składająca się z 31 laptopów, rzutnika z funkcją tablicy multimedialnej, 2 tablice multimedialne, 31 tabletów, wyposażenie techniczne pracowni logistycznej i biurowej. Wartość wyposażenia przekracza kwotę 150 tys. złotych. Uczniowie w ramach projektu uczestniczyli w cyklu zajęć z metody projektu oraz wspierani są przez cały okres nauki w pakiety edukacyjne do nauczania przedmiotów zawodowych. Uczniowie będą również odbywać praktyk zawodowe w specjalnych laboratoriach zawodowych Politechniki Poznańskiej.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim