1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Złote medale dla I LO i Hufca ZHP

Złote medale dla I LO i Hufca ZHP

23/09/2013 15:15  |  Hubert Błaszczyk
Złote medale dla I LO i Hufca ZHP

Ostrowskie I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego oraz Hufiec ZHP uhonorowano Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Medale nadane zostały przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, którym od czerwca 2001r. jest Władysław Bartoszewski.

 

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa to instytucja państwowa zajmująca się kultywowaniem pamięci walki i męczeństwa narodu polskiego, a także innymi miejscami martyrologii na ziemiach polskich. Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej ustanowiony został 15 lipca 1976 w celu wyróżnienia osób i jednostek organizacyjnych za szczególne zasługi w upowszechnianiu idei pamięci narodowej oraz wyróżniającą się działalność związaną z upamiętnianiem miejsc walk i męczeństwa Narodu Polskiego, a także opiekę nad tymi miejscami. Medal ma stopnie: I stopień – Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, II stopień – Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 

Zarówno I Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim przyznano Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.

 

Uroczystość wręczenia odbyła się w auli I LO w czwartek, 19 września 2013r. w obecności zaproszonych gości: Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Łukasza Kamińskiego, Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego, Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Urbaniaka, Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Jarosława Lisieckiego, Wicestarosty Ostrowskiego Tomasza Ławniczaka oraz Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu Adama Kaczmarka, Dyrektora Delegatury Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Kaliszu Aleksandra Ziobry, Dyrektora Oddziału IPN w Łodzi Marka Dróźki, Przewodniczącego Rady Naczelnej Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” prof. dr hab. Marii Blomberg, Głównego Specjalisty w Okręgu Łódzko-Kaliskim IPN Antoniego Galińskiego a także samorządowców, dyrektorów powiatowych jednostek oświatowych, przedstawicieli duchowieństwa z księdzem Prałatem Tomaszem Ilskim na czele, reprezentacji harcerstwa i organizacji kombatanckich, członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Alma Mater Ostroviensis, oraz nauczycieli i uczniów I LO.

 

Po odczytaniu uzasadnień medale przyjęto na sztandary z rąk sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Adama Kaczmarka w asyście Marii Blomberg i Łukasza Kamińskiego.

 

I Liceum Ogólnokształcące otrzymało medal za wyróżniająca się działalność patriotyczno-wychowawczą, udział w uroczystościach patriotycznych oraz dbanie o miejsca pamięci narodowej m.in. w postaci grobów poległych wybitnych osób. Młodzież odwiedza groby w coroczne Święto Zmarłych, Święto Niepodległości czy Święto Szkoły. Jest to okazja do przybliżenia historii polski z perspektywy konkretnych osób. Podczas dorocznego Święta Szkoły przywoływana jest historia szkoły i jej wychowanków. Ponadto sama szkoła, jako budynek jest miejscem pamięci, gdzie wyeksponowano tablice pamiątkowe z nazwiskami 290 nauczycieli oraz uczniów, którzy w latach 1863-1945 polegli w walce o niepodległość we wszystkich powstaniach narodowych i wojnach. Chlubą szkoły jest bogata galeria portretów wybitnych nauczycieli i absolwentów, osób związanych z historią Polski w wymiarze ogólnopolskim, osób które walczyły o polskość w rangach generała, wybitnych przedstawicieli w duchowieństwia, charyzmatycznych harcerzy, naukowców, osób które tworzyły historię Polski, a wywodzą się w pierwszego liceum. Doceniono również działalność wydawniczą Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Alma Mater Ostroviensis oraz aktywność młodzieży w ramach Klubu Historycznego im. Gen. Grota.

 

- To niesamowicie duże wyróżnienie, które nadaje szkole status instytucji, która nie tylko uczy, wychowuje, ale jest również miejscem kultywowania tradycji patriotycznej związanej z historią szkoły, która jest integralną częścią historii Polski. Na Ziemi Ostrowskiej w Południowej Wielkopolsce to właśnie ta szkoła przez wiele lat była ostoją patriotyzmu poczynając od wszystkich powstań, pierwszej i drugiej wojny światowej. Myślę, że fakt, że w szkole udało się upamiętnić profesorów, absolwentów którzy w tych wydarzeniach brali udział świadczy o tym, że jesteśmy szkołą, która wychowuje w autentycznym duchu patriotyzmu polskiego – mówił ze wzruszeniem dyrektor Marek Lewicki.

 

Ostrowski Hufiec ZHP doceniono za kultywowanie bogatej tradycji harcerskiej, która w Ostrowie sięga 1912 roku. Program ZHP oferuje wychowanie w duchu patriotyzmu oraz poszanowaniu pamięci o osobach, które oddały życie za ojczyznę, oraz tych, które przez całe życie wiernie jej służyły. Ciekawym przedsięwzięciem w pracy z dziećmi i młodzieżą jest opracowanie gry edukacyjnej, dzięki której kultywowana jest pamięć o miejscach pamięci i pomnikach na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Doceniono fakt, że podczas uroczystości ZHP nawet najmłodsze pokolenia Ostrowian, skupione w szeregach zuchów spotykają się z autentycznymi świadkami historii, tworząc tym samym pomost pokoleniowy.

 

- Harcerska metoda wychowawcza zakłada kształtowanie młodych ludzi na świadomych obywateli i patriotów. Z całą pewnością nie da się tego zrobić bez świadomości historycznej, dlatego też harcerscy instruktorzy w swoich działaniach podejmują wiele wysiłku, aby umożliwić młodym ludziom kontakt z żywą historia, aby mogli doświadczać miejsc pamięci narodowej. Kształtując młodych ludzi pamiętamy o tych którzy odeszli, pamiętamy też o tych którzy jeszcze z nami przebywają dlatego też dzisiaj w tym szczególnym miejscu, w tym szczególnym dniu chciałbym podkreślić, że jak długo harcerstwo będzie obecne w polskiej społeczności, w polskiej szkole tak długo żyła będzie pamięć historyczna wśród młodych ludzi. Słowo harcerza! – powiedział Komendant ostrowskiego Hufca ZHP drh. Dariusz Potasznik.

zdjecie

 

Wzruszenia nie krył również Starosta Ostrowski Paweł Rajski: - Jestem dumny i wzruszony, że I Liceum Ogólnokształcące i Hufiec ZHP otrzymało medal tak szczególny. Jego wyjątkowość nie polega tylko na tym, że jest zloty, ale również dlatego, że jest to medal z wyjątkowym przesłaniem. Myślę, że na dzisiejszą lekcję historii przybyliśmy nie tylko my, ale również ci, którzy oddali życie za ojczyznę, ci których portrety czy nazwiska znajdują się w holu naszej Alma Mater. Myślę, że te medale są dla nas wszystkich zobowiązaniem do dalszego kultywowania pamięci narodowej. Chciałbym serdecznie podziękować tym wszystkim, dzięki którym te dwa piękne medale trafiły do Ostrowa.

 

Specjalnym gościem uroczystości był Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, który zwracając się do młodzieży I LO podkreślił wyjątkowość tej szkoły, której historyczny klimat wyczuwa się zaraz po przekroczeniu jej progów.

 

- Przyznanie medalu opiekuna miejsc pamięci narodowej oznacza, że to co robi Hufiec ZHP czy szkoła, w której się znajdujemy nie jest czymś standardowym. Szkoła wychodzi poza tradycyjne podejście do edukacji historycznej, która najczęściej zamyka się w klasie. Jest to poszukiwanie różnych form wpisania ogólnej historii polski w historię lokalną, w troskę o upamiętnienie wydarzeń z własnego regionu czy miasta. Myślę, że ten medal należy traktować jako docenienie takiego podejścia do historii, która nie jest jakimś martwym zapisem w podręczniku, tylko stanowi nasze wspólne zobowiązanie do troski o pamięć narodową – mówił dr Łukasz Kamiński, prezes IPN.

 

Jak stwierdził Prezes IPN patriotycznym działaniom sprzyja rosnący od kilku lat wzrost zainteresowania historią wśród młodego pokolenia, które urodziło się po 1989 roku. - Młodzi ludzie, chcą zrozumieć, w jakich czasach żyli ich rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. Wiele tych kart historii jest odkrywanych dopiero w ostatnich latach, jak choćby historia żołnierzy wyklętych. To są niezwykłe historie, bardzo konkretnych bohaterów a nie anonimowych mas ludzkich. Bohaterowie ci są bliscy młodym ludziom, bo są to często ich rówieśnicy z czasów powstania warszawskiego, powojennej konspiracji – dodaje Ł. Kamiński.

 

Uroczystość zakończono programem artystycznym, który przygotowała młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego, a całą uroczystość poprowadził dyrektor szkoły.

Źródło: Biuro Promocji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Złote medale dla I LO i Hufca ZHP
    2 zdjęć Złote medale dla I LO i Hufca ZHP
    +