1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Nowy rok szkolny

Nowy rok szkolny

03/09/2013 12:25  |  Hubert Błaszczyk
Nowy rok szkolny

 3 283 uczniów w szkołach podstawowych i  1 329 w  gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski rozpoczęło naukę w nowym roku szkolnym 2013/ 14.

 

Do szkół podstawowych uczęszcza o 81 uczniów więcej niż w roku ubiegłym. Wśród szkół podstawowych najbardziej liczne są Szkoła Podstawowa nr 1 - 598 uczniów oraz Szkoła Podstawowa nr 9 - 590 uczniów. Niż dotknął gimnazja. W porównaniu z rokiem ubiegłym gimnazjalistów jest o 78 mniej. Najwięcej uczniów uczęszcza do Gimnazjum nr 4 - w sumie 586.

 

- W nowym roku szkolnym - podobnie jak w latach ubiegłych - będziemy realizować priorytety określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W tym roku wśród głównych kierunków są, m.in. - wspieranie dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku szkolnego,działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów oraz kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych - powiedziała Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 

 

Naukę w klasach pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski rozpoczęło 588 dzieci, w tym 111 sześciolatków. Najwięcej, bo 121 pierwszoklasistów uczęszczać będzie do Szkoły Podstawowej nr 9. W placówkach prowadzonych przez inne podmioty jest w sumie 160 uczniów klas I.


- Miasto Ostrów Wielkopolski w 2012 r. rozpoczęło kampanię informacyjną "Mam sześć lat - idę do szkoły", w ramach której zachęcaliśmy rodziców, by rozważyli możliwość wcześniejszego posłania dziecka do klasy I. Ostrowskie placówki są dobrze przygotowane do przyjęcia sześciolatków - z opieką w świetlicach i  z dostosowanymi salami. Najwięcej dzieci sześcioletnich zapisano do Szkoły Podstawowej nr 5, gdzie od września została utworzona klasa I, do której uczęszczają tylko dzieci urodzone w 2007 roku oraz do Szkoły Podstawowej nr 11 - dodała M. Maląg.

 

 

W klasach pierwszych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostów Wielkopolski naukę rozpoczęło w sumie 453 uczniów, z czego 222 w Gimnazjum nr 4. Natomiast w gimnazjach niesamorządowych do klas I uczęszcza 304 gimnazjalistów.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim