1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Na sygnale
  4. Witaj szkoło!

Witaj szkoło!

03/09/2013 11:56  |  Hubert Błaszczyk
Witaj szkoło!

Wczoraj został zainaugurowany nowy rok szkolny 2013/2014. Nad bezpieczeństwem wszystkich udających się do szkół, w zwiększonej liczbie czuwają ostrowscy policjanci. Podejmowane przez nich działania mają na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa młodzieży szkolnej, w tym w szczególności najmłodszych uczniów w czasie ich drogi do szkoły i powrotu z inauguracji nowego roku szkolnego.


Służbą patrolową zostały objęte wszystkie szkoły na terenie powiatu ostrowskiego. Policjanci ruchu drogowego, dzielnicowi i funkcjonariusze prewencji pełnią wzmożoną służbę w rejonach dróg dojazdowych do szkół i przedszkoli, gdzie będą nadzorować przestrzeganie przez uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych, obowiązujących przepisów prawa, kontrolować zachowanie się kierujących pojazdami wobec pieszych i przestrzegania przez nich ograniczeń prędkości jazdy obowiązujących w okolicy placówek edukacyjnych. Zadaniem policjantów jest natychmiastowa i zdecydowana reakcja na wszelkiego rodzaju zachowania niezgodne z prawem.


Policjanci kontrolują również miejsca sprzedaży i spożywania alkoholu pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, w szczególności zwracając uwagę na przypadki sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim. Sprawdzane są miejsca szczególnie zagrożone wybrykami chuligańskimi, bądź zakłócenia porządku publicznego przez młodzież.

 

Początek roku szkolnego to jednocześnie początek policyjnej akcji „Bezpieczna droga do szkoły", w ramach którego policjanci będą odwiedzać szkoły spotykając się głównie z najmłodszymi, przekazując im najistotniejsze informacje z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.


Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Witaj szkoło!
    3 zdjęć Witaj szkoło!	Witaj szkoło!
    +