1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Wnioski o przyznanie Stypendium JP II zaopiniowane

Wnioski o przyznanie Stypendium JP II zaopiniowane

31/08/2013 12:20  |  Hubert Błaszczyk
Wnioski o przyznanie Stypendium JP II zaopiniowane

122 w szkołach podstawowych oraz 102 w szkołach gimnazjalnych - to pozytywnie zaopiniowane wnioski o przyznanie Stypendium im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na I półrocze roku szkolnego 2013/14. Wnioski opiniowała Kapituła na posiedzeniu, które odbyło się 23 sierpnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim.

 

Stypendia im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów klas IV, V, VI szkół podstawowych oraz uczniów klas I, II i III szkół gimnazjalnych. Stypendium to jest przyznawane raz na półrocze i  wypłacane jest jednorazowo: dla ucznia szkoły podstawowej – 600 zł, dla ucznia gimnazjum 700 zł .


- Stypendium stanowi szczególną nagrodę za całokształt pracy ucznia, jego zaangażowanie oraz rozwijanie umiejętności i pasji życiowych. Jest ono formą motywacji dla uczniów oraz powodem do dumy - dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców - mówi Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta.


Stypendium przyznawane jest na podstawie składanych wniosków, nad którymi obraduje powoływana każdego roku Kapituła ds. przyznawania stypendium. W skład kapituły wchodzą: Stanisław Krakowski Zastępca Prezydenta Miasta - przewodniczący kapituły, Marlena Maląg Zastępca Prezydenta Miasta, członkowie Rady Miejskiej Dorota Grześkowiak i Andrzej Kornaszewski oraz Ksiądz Prałat Jerzy Adamczak - przedstawiciel Kurii Diecezjalnej.


- Z 277 wniosków złożonych w szkołach podstawowych 9 nie spełniało kryterium regulaminowej średniej ocen, natomiast 31 wniosków złożonych było przez uczniów nie zamieszkałych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Z kolei ze 164 wniosków złożonych w gimnazjach, 4 nie spełniały kryterium regulaminowego średniej ocen, a 15 wniosków złożonych było przez uczniów, którzy nie mieszkają w Ostrowie Wielkopolskim - wyjaśnia Stanisław Krakowski Zastępca Prezydenta Miasta, przewodniczący kapituły.

 
Podstawowym kryterium uprawniającym do otrzymania stypendium jest średnia ocen uzyskana w półroczu poprzedzającym półrocze roku szkolnego, na które uczeń składa wniosek. Stypendium na I półrocze roku szkolnego 2013/ 14 przyznawane będzie idąc od najwyższej średniej ocen 6,00 do 5, 60 w przypadku szkół podstawowych oraz 6,00 do 5, 33 w przypadku gimnazjów.


Podczas posiedzenia członkowie kapituły zaopiniowali także wnioski uczniów, którzy spełniają kryterium regulaminowej średniej ocen, a także wykazują szczególne uzdolnienia i osiągnięcia w zakresie matematyki, historii, chemii. Pozytywnie zaopiniowano wnioski 2 uczniów ze szkól podstawowych oraz 3 uczniów z gimnazjów.


Uroczysta gala wręczenia stypendiów zaplanowana jest na październik br.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Galeria

  • Wnioski o przyznanie Stypendium JP II zaopiniowane
    1 zdjęć
    +