1. OSTROWWLKP.INFO
  2. Wiadomości
  3. Ulica Hetmańska w ramach inicjatywy lokalnej

Ulica Hetmańska w ramach inicjatywy lokalnej

29/08/2013 23:27  |  Hubert Błaszczyk
Ulica Hetmańska w ramach inicjatywy lokalnej

Trwa budowa ulicy Hetmańskiej. - Inwestycja realizowana jest w ramach tzw. "inicjatywy lokalnej" - mówi Prezydent Jarosław Urbaniak. Planowany termin zakończenia prac to połowa września br.

 

Inicjatywa lokalna to narzędzie, które pozwala mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolski inwestycje, które chcą zrealizować wspólnie z miastem. W grę wchodzą, m.in. takie zadania jak: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa dróg i oświetlenia, inwestycje z zakresu ochrony środowiska, a także budowy placów zabaw czy miejsc rekreacyjnych dla dorosłych.


Inwestycje są finansowane częściowo przez miasto oraz przez samych zainteresowanych. Wkładem w inwestycję, jeśli zainteresowani nie zbiorą pieniędzy, może być także sama praca społeczna. Uchwała dotycząca inicjatywy lokalnej została podjęta przez Radę Miejską w 2011 roku.


- Najpierw sami mieszkańcy zgłaszali, że chcieliby czasem pomóc w przyspieszeniu bliskiej im inwestycji - budowy krótkiego odcinka drogi, budowy chodnika, placu zabaw. Mieszkańcy dokładają pracę, pieniądze lub np. projekt - w ten sposób przyspieszają zrealizowanie tych osiedlowych inwestycji, które, patrząc z perspektywy całego miasta, nie są istotne i czekałyby na wykonanie kilka lat - mówi Prezydent Jarosław Urbaniak.

 

Do tej pory, w ramach inicjatywy lokalnej została utwardzona ulica Dolna oraz zbudowany plac zabaw przy SP 11. Roczny budżet uchwały to pół miliona złotych. Każdy wniosek jest punktowany w zależności od ważności projektu dla społeczności. Punkty będą przydzielane m.in. za formę udziału mieszkańców, zaangażowanie środków miejskich itp. Wniosek może złożyć dowolna grupa osób, np. mieszkańcy danej ulicy, kilku ulic czy całego osiedla.

 


- To narzędzie, które przekazujemy mieszkańcom, by wyzwolić w nich jeszcze większe zaangażowanie w rozwój Ostrowa. To ludzie sami zgłaszali, że w ten sposób uda się zrealizować wiele ważnych osiedlowych inwestycji, które, patrząc z perspektywy całego miasta, nie są istotne i czekałyby na wykonanie kilka lat. Stąd pomysł i przygotowanie uchwały o tzw. inicjatywie lokalnej
- mówi Stanisław Krakowski, zastępca prezydenta Ostrowa.


Obecnie trwa budowa ul. Hetmańskiej. Koszt całości inwestycji to ponad 168 tysięcy złotych. Wkład mieszkańców to ponad 17 tys. złotych.

Źródło: Biuro Prasowe i Relacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim